Com hem d'ajudar als nostres fills a fer els deures?

El millor moment per fer els deures és aquell moment en què el nen o jove no estigui cansat

Ajudar als fills i a les filles a fer els deuresefectes positius sobre el seu rendiment acadèmic. Ajudar-los no vol dir fer-los, sinó controlar la seva agenda, vetllar perquè portin els materials, recordar-los la importància de les entregues, supervisar els deures fets…

Per assegurar que els estudiants fan correctament els deures de l’escola, han de disposar d’un espai preparat. Aquest espai, normalment a la seva habitació, però si es tracta d’una casa gran, es pot habilitar un estudi, ha de ser tranquil, còmode, sense cap distracció que els permeti concentrar-se, ben il·luminat, dotat d’eines i materials que necessiten per poder desenvolupar les tasques i depenent de l’etapa escolar: papers, bolis, retoladors, colors, però també un ordinador, accés a internet…El millor moment per fer els deures és aquell moment en què el nen o jove no estigui cansat. Per això hem de tenir en compte:

  • No dedicar tota la tarda o matí dels caps de setmana a estudiar.
  • Dins de la previsió d’estudi s’han de fixar períodes de descans i moment d’esbarjo, oci o joc.


  • Establir un temps per fer els deures, que el nen sàpiga que hi ha un inici i un final.
  • Mentre fan els deures, l’ambient ha de ser tranquil i amb poc soroll.


  • No seure mai durant tots els deures, sinó només quan ho necessiti.
  • Podem fer tasques similars i que requereixin concentració mentre ells fan els deures, llegir un llibre, el diari, repassar els comptes de casa…
     
Més informació