Cal fer deures després de l'escola?

El model educatiu espanyol es basa en jornades de 6-7 hores lectives a les quals se li han de sumar 2 o 3 més, per fer els deures a casa. La Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (Ceapa), va fer una estimació i assenyala que amb aquest tipus d'organització, els nens i nenes poden acabar fent jornades de 60 hores setmanals, cosa que cap adult admetria.

article deures

Recentment s'ha obert un debat al voltant d'aquest tema, molts pares i mares volen que els seus fills no hagin de fer deures fora de l'horari escolar o, si més no, que siguin activitats voluntàries.

Prova que aquesta qüestió preocupa i està a l'ordre del dia, és la creació de projectes com Sindeberes, un blog on s'exposen, entre altres coses, maneres alternatives d'educar als nens. O vídeos com el que roda per les xarxes sacsejant la consciència dels pares envers la quantitat d'hores de dedicació que es demana des de les escoles als nostres fills:

Cada part implicada en aquest debat té les seves raons per defensar la seva posició.

Defensors dels deures:

  • Ajuden a consolidar els coneixements que s'han après a l'escola
  • Creen hàbits d'estudi i de treball que poden ajudar al nen en un futur
  • Promouen l'autonomia i la implicació dels nens en l'aprenentatge
  • Són adequats per els aprenentatges que es basen en la repetició i la pràctica (la lectura, el càlcul o la gramàtica)
  • Serveixen per connectar el context escolar amb la vida quotidiana

Defensors de no fer deures:

  • Pot generar desigualtats entre l'alumnat si els pares poden permetre's pagar acadèmies de reforç o no
  • Cada nen té el seu ritme d'aprenentatge
  • Els deures no es solen coordinar amb l'equip docent i no es personalitzen en funció de cada alumne
  • Generen una alta acumulació de tasques, sense considerar el temps que pot tenir disponible el nen fora de l'horari lectiu
  • Generen problemes d'ansietat, estrès i dèficit d'atenció

A Sant Cugat hi ha un total de 14 escoles (d'educació infantil i primària i d'educació secundària) que estan representades per la coordinadora d'AMPA's. Aquests centres es basen en el model educatiu tradicional i, per tant, posen deures als seus alumnes.

Article deures

Però a la ciutat també es poden trobar altres models educatius basats en el "learning by doing" (aprendre fent) que és típic de països com Finlàndia. El col·legi CreaNova és un dels centres que ofereix als seus alumnes una educació basada en "la lliure experimentació, el treball per projectes i el foment de les Intel·ligències Múltiples".

A la polèmica dels deures també se li suma la del calendari escolar, que segons molts pares no s'adapta a la realitat social actual. La Mar, cofundadora del blog Sonambulistas, exposa el fet que els nens tenen 3 mesos i mig de vacances, més 2 mesos en els quals tenen jornada reduïda. Això, davant els 22 dies que per llei els pares tenen de vacances que depenen del lloc de treball, pot arribar a ser un mes. La Mar es planteja com fer-ho per atendre correctament als fills que s'han de quedar sols a casa mentre ells treballen. La resposta, si més no, sembla evident i és la necessària revisió del calendari.