Els nens i nenes exposats al tabac pateixen envelliment prematur

I és que mai abans s'havia descobert que el tabac pot accelerar l'envelliment biològic afectant en problemes metabòlics, neurodegeneratius i cardiovasculars

Els bebès i nens exposats al tabac de manera contínua, estan exposats a més malalties al llarg de la seva vida i accelera l'envelliment biològic. Així ho assegura un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona.

D'aquesta manera, l'estudi apunta que l'hàbit de fumar durant l'embaràs s'associa amb una major acceleració de l'edat. Per a les exposicions durant la infantesa s'ha arribat a la conclusió que l'absorció de les partícules de materials de neteja dels interiors, així com els fum del tabac tenen incidència en un augment en l'acceleració de l'edat. L'acceleració de l'edat es va calcular sobre un rellotge de la pell i la sang d'Horvath, una prova bioquímica utilitzada per mesurar l'edat.

Aquesta no és la primera investigació que existeix sobre aquest tema. Ja que en un altre estudi es defensa que l'exposició a factors ambientals durant l'embaràs i els primers anys de vida pot ser irreversible per a la fisiologia i afectar els nens quan arribin a l'edat adulta. I és que mai abans s'havia descobert que el tabac pot accelerar l'envelliment biològic afectant en problemes metabòlics, neurodegeneratius i cardiovasculars.

L'envelliment s'inicia en edats primerenques i no a partir dels 25 anys com creu l'imaginari col·lectiu i es pot mesurar a través dels anomenats rellotges epigenètics, que mesuren els nivells de metilació de l'ADN en el genoma que infereixen en l'edat biològica de les persones.