El meu fill s'ha empassat una moneda! Què haig de fer?

El meu fill s'ha tragat una moneda! Què haig de fer?- Pares i Nens

Els infants són curiosos per naturalesa, petits exploradors i exploradores que acostumen a posar-se a la boca tot allò que veuen i agafen. En un moment de descuit es poden empassar aliments durs que no han mastegat (espines de peix, ossos de pollastre, fruits secs), o els objectes petits més inimaginables, com monedes, agulles, "caniques", parts petites de joguines, etc. Els sanitaris anomenem a aquesta situació "ingesta de cos estrany", i és un fet força freqüent en infants menors de 5 anys.

En aquest article us expliquem la informació bàsica sobre aquest tema que creiem que pot ser útil a pares i mares.

¿Quins símptomes pot provocar la ingesta d'un cos estrany?

Si un infant ingereix un cos estrany, i aquest és petit, i no punxegut ni tallant, pot recórrer tot el tub digestiu i ser expulsat amb la caca. Per sort, aquest cas és el més freqüent, però malauradament hi haurà situacions més complicades que requeriran valoració i assistència mèdica. Són les següents:

  • Quan es tracta d'un cos estrany de mida gran, o bé un objecte punxant/tallant, que pot quedar encaixat a l'esòfag o en alguna altra zona del tub digestiu, causant dolor, dificultat per empassar, etc
  • Quan el cos estrany ingerit és una pila de botó, ja que pot provocar cremades de tipus químic al tub digestiu.
  • Quan el cos estrany ha entrat a la via respiratòria (laringe, tràquea o bronquis). Ja no es tracta d'una ingesta, sinó d'una "aspiració de cos estrany". Aquesta situació pot representar una veritable emergència mèdica, ja que si obstrueix completament el pas d'aire, pot provocar l'asfíxia de l'infant. En les següents imatges s'explica com hem d'actuar en cas de trobar-nos amb un infant que s'està ofegant a causa d'un cos estrany:

El meu fill s'ha tragat una moneda! Què haig de fer?- Pares i Nens

El meu fill s'ha tragat una moneda! Què haig de fer?- Pares i Nens

Font de les imatges: http://www.ics.gencat.cat

Com actuar si el nostre fill s'ha empassat un cos estrany?

1)        "Keep calm". El 80% dels cossos estranys ingerits són expulsats amb la femta en els següents dies.

2)        No provocar el vòmit a l'infant.

3)        Ajudar a l'expulsió amb una dieta rica en fibra i residus. Comprovar cada dia si el cos estrany es troba entre la caca.

4)        Caldrà anar al pediatre si després de 2 setmanes el cos estrany no s'ha expulsat, o bé si es presenta una situació com les descrites anteriorment.

La recomanació més important? Com sempre, PREVENCIÓ!

  • No deixar a l'abast dels infants objectes petits, com monedes o botons.
  • Les joguines no hauran de tenir peces petites o desmuntables en els infants menors de 3 anys.
  • Mantenir fora del seu abast les piles de botó, i també aquells objectes que les contenen (comandaments a distància!). Vigilar que les tapes de les bateries d'aquests objectes estiguin ben tancades, i si estan trencades, assegurar que queden correctament tancades (amb cinta adhesiva resistent, per exemple).
  • No donar caramels ni fruits secs sencers als infants menors de 3 anys.
  • Tallar els aliments a la mida adequada per als nens més petits.
  • Ensenyar a les criatures a mastegar bé, i intentar no parlar o riure mentre tinguin la boca plena de menjar.