Anna Fàbrega

Kidsalut Pediatres és un petit projecte que neix de la inquietut d'un grup de pediatres de l'Alt Empordà l'any 2013.

Està constituït per un equip mèdic jove, fresc, amb una bona formació (titulació via MIR), experiència, formació continuada, i que es complementa; i el seu objectiu principal és oferir una assistència pediàtrica de qualitat, propera, i integral.

El tret diferencial és que a banda d'oferir assistència presencial, es complementa amb el servei de consultori on-line. El consultori on-line és un fil de comunicació directe de la família amb el pediatre, dins un entorn segur i protegit, a través d'un ordinador, tauleta o smartphone, un recurs magnífic perquè les famílies es puguin comunicar amb el seu pediatre sense moure's de casa.

Des de la seva pàgina web intenten arribar a moltes més famílies, publicant periòdicament consells de salut, notícies, i articles mèdics, en una secció de lliure accés.

Amb la seva col·laboració a la web Pares i Nens esperen ser útils a moltes més famílies preocupades per la salut física i emocional dels seus fills.