El teu fill o filla té tos?

Davant bronquitis de repetició o si el nen ha estat ingressat per bronquitis haurem de demanar cita amb el pneumòleg pediàtric

La Pneumologia Pediàtrica s'encarrega del diagnòstic i tractament dels problemes respiratoris dels nens/es que són molt freqüents en aquesta etapa de la vida. El paper de l'especialista en pneumologia, el pneumòleg pediàtric, és clau en aquest punt, ja que és el professional que pot ajudar a la família, orientant i tractant al nen amb tos de repetició. El pneumòleg pediàtric és qui ajuda a afrontar el diagnòstic d'un fill o filla malalta.


Quan haig de consultar a un pneumòleg pediàtric?

Sempre que el pediatre ho consideri, si la tos dura més de 6 setmanes, davant bronquitis de repetició o si el nen ha estat ingressat per bronquitis haurem de demanar cita amb el pneumòleg pediàtric. El pneumòleg pediàtric realitzarà un diagnòstic precís per a diferenciar els problemes puntuals i banals com les infeccions respiratòries de vies altes o "catarro comú" (que són les patologies més freqüents en aquesta etapa de la vida i que no comporten gravetat), de les patologies més cròniques i greus que requereixen cures especialitzades com:

 • L'asma
 • Les sobreinfeccions respiratòries
 • Les pneumònies greus
 • Les bronquiolitis malaltia intersticial
 • La displàsia broncopulmonar
 • Les bronquièctasis, etc.

Els refredats i fins i tot les bronquitis de repetició són molt habituals en l'edat pediàtrica sent una de les causes de consulta al pediatre més freqüents sobretot des dels 4 -5 mesos d'edat fins als 5 -7 anys. Per norma general es curen solos en el termini d'uns pocs dies i no deixen seqüeles. Són causats per virus, els més freqüents són els rinovirus i el virus respiratori sincicial.

Amb l'edat, els nens sans, sense cap patologia, van millorant i deixen de fer aquests processos, ja que el sistema respiratori del nen/a finalitza un procés de maduració immunològic i de creixement tant funcional com físic des del naixement fins als 14 anys.


La importància d'un diagnòstic ràpid en les patologies cròniques pulmonars i els problemes respiratoris

Per tant, el paper de l'especialista en pneumologia pediàtrica és crucial per a diferenciar als nens/as que necessiten un tractament i una cura més estreta per tenir malaltia pulmonar crònica:

 • Asma bronquial
 • Fibrosi quística
 • Cili immòbil
 • Bronquièctasis
 • Immunodeficiències
 • Nens amb malaltia neuromuscular
 • Malalties intersticials
 • Malformacions pulmonars etc.

El pneumòleg pediàtric és qui ajuda a afrontar el diagnòstic d'un fill malalt, proporcionant l'atenció mèdica específica i individualitzada que necessiten aquests nens, estant al costat de les famílies, cuidant i protegint la família, proporcionant el diagnòstic i el tractament multidisciplinari que requereixen aquests nens/as, com: suport emocional i psicològic, nutricional, fisioteràpia respiratòria etc.


És important poder comptar amb un equip multidisciplinari

La fisioteràpia respiratòria juga un paper clau en el tractament dels nens/as amb patologies respiratòries tant agudes com cròniques. L'objectiu de la fisioteràpia respiratòria és el drenatge de secrecions. Les tècniques de fisioteràpia respiratòria tenen com a objectiu mobilitzar les secrecions per a facilitar la seva expulsió ajudant-nos a disminuir la mucositat de la via aèria i secundàriament disminueix la tos i augmenta la qualitat de vida del nen/a. En disminuir la mucositat també ho fan les infeccions.

Servei de neumo-al·lergologia pediàtrica de Grup Policlinic:

 • Dra. Montserrat Bosc Núm. Col. 8.544 COMB. al·lergòloga, pneumòloga i pediatra.
 • Dr. Miguel García Núm. Col. 40.943 COMB al·lergòleg i pediatre
 • Sra. Pilar Puyol Núm. Col. 1.941 Fisioterapeuta respiratòria.
Més informació