Les emocions dels nens i adolescents durant la Covid-19

Els principals riscos que s'exposen els menors en una pandèmia com la Covid-19 són l'estrès psicosocial i els problemes psicològics

Des de començaments de la crisi sanitària de la Covid-19, diversos informes i estudis estan valorant l'impacta que està tenint a la població de nens i nenes i adolescents amb relació a l'adulta.

Segons l'informe "la Alianza para la protección de la niñez y la adolescencia", els principals riscos que s'exposen els menors en una pandèmia com la Covid-19 són l'estrès psicosocial i els problemes psicològics, com la incertesa, l'hospitalització o mort d'algun familiar proper, el tancament i no poder assistir als centres escolars, el consum d'alcohol i altres drogues en el cas dels adolescents. Tots aquests elements es podrien donar en el confinament.

Però després d'aquest confinament al poder retornar a les rutines diàries, alguns infants i adolescents han necessitat ajuda psicològica, sobretot en el cas de la pèrdua d'un familiar proper com un avi o àvia.

És molt important que en l'etapa del post confinament actual puguem preveure i detectar casos de risc a temps que tenen símptomes de problemes emocionals, amb la coordinació entre els pares i mares, comunitats escolars, el món sanitari, les relacions socials i el suport psicològic, si és necessari.

Hi ha infants i adolescents que poden experimentar més risc per factors com l'estructura familiar, la situació econòmica que no permet utilitzar l'ordinador o haver de compartir-lo amb altres germans o familiars i que impedeix seguir amb normalitat l'educació telemàtica escolar que s'ha potenciat amb el confinament, les condicions laborals dels pares, etc.
El fet que actualment encara ens trobem en plena pandèmia, farà necessari continuar fent seguiment a la població infantil i adolescent per tal de preveure i intervenir en les seves necessitats emocionals i psicològiques.

Més informació