La importància de fer esport en nenes i adolescents

Últimament els mitjans de comunicació estan fent un esforç per valorar i comentar notícies d'actes esportius protagonitzats per dones

Tot esperant que comenci el curs escolar de la forma més normalitzada possible pels nostres alumnes de tots els nivells educatius i també practicar els esports que estan inclosos en la majoria d'activitats extraescolars i en els clubs esportius. Aquestes pràctiques esportives ens donen l'oportunitat de fer els següents comentaris:

Segons diferents estudis l'activitat física i l'esport són necessaris per a totes les persones des de la infantesa, però tot i que la pràctica esportiva s'ha incrementat en la població escolar, encara es mantenen les diferències de participació entre els nens i les nenes. Hi ha dues etapes a destacar en aquestes diferències: el primer és en l'accés a la pràctica esportiva: cap als 6 anys el volum de nens que practica esport és un 6,9% superior al de les nenes, i el segon és cap als 12-14 anys, al pas de l'educació primària a la secundària que coincideix amb l'entrada a l'adolescència. En aquest moment moltes noies adolescents deixen la pràctica esportiva, sent del 13,1% en les noies i el 5,9% els nois.

S'aconsella fer diversos esports entre els 9 i 17 anys per poder escollir el que els hi resulti més atractiu de practicar.

Hem de destacar diversos factors que influeixen a potenciar l'esport femení com la família, ja que a vegades els pares i mares valoren diferent practicar esport un fill o una filla. Cal destacar que últimament els mitjans de comunicació estan fent un esforç per valorar i comentar notícies d'actes esportius protagonitzats per dones, com per exemple els partits de futbol femení. Però encara s'ha de treballar molt per reduir el nombre de prejudicis negatius que hi ha vers les nenes i adolescents que practiquen esports i les diferències econòmiques importants dels equips i esportistes masculins.

A part dels beneficis físics que comporta fer esport, hi ha els beneficis psicològics comuns als dos sexes i també pels adults com: reduir els estats d'ansietat i depressió, millorar les funcions intel·lectuals, l'imatge corporal i evitar els trastorns alimentaris, reduir el consum d'alcohol, el tabac i altres drogues...