Com s'han d'expressar els nens dels 3 als 6 anys?

Per millorar i enriquir la parla dels infants, la influència dels pares és fonamental

La parla és una de les capacitats que abans aprenen els nens. Però com s'han d'expressar els nens entre els 3 i els 6 anys? T'ho expliquem:

 

  • Els nens dels 2 a 3 anys es comuniquen amb oracions senzilles i fan servir molts adjectius. També dins d'aquesta franja d'edat comencen a fer ús dels adverbis. A més, també comencen a qüestionar i preguntar tot el que els hi passa pel cap.
  • Dels 3 als 4 anys la parla evoluciona i integra maneres d'expressar-se més complexos. En aquesta etapa comprenen millor allò que els hi diem i, per extensió, responen millor a ordres i preguntes. Comencen a utilitzar les oracions subordinades, de manera que expressar diverses idees alhora.
  • Entre els 5 i els 6 anys passen a un segon estadi en la parla, un fet molt notori, ja que s'afegeixi complexitat en el seu llenguatge. Així les frases són molt més complexes, fan servir composicions gramaticals i frases més llargues i integren multitud de paraules. És en aquesta edat quan l'ús de la 'r' s'adquireix amb totes les seves potencialitats, ja que representa el fonema més difícil.


Per millorar i enriquir la parla dels infants, la influència dels pares és fonamental. L'actitud dels pares ha de ser positiva, sense forçar i enriquint la vida diària amb molt llenguatge i paraules noves perquè les integrin a la seva parla. 

Les nenes aprenen a parlar abans?
 

Existeixen algunes estadístiques que diuen que les nenes aprenen a parlar abans que els nens. Segons aquests estudis això és així perquè el cervell femení està més desenvolupat en el seu hemisferi esquerre, el lloc on es desenvolupa la parla. Encara que aquest fet és una predisposició biològica, hem de tenir clar que l'ambient perquè es doni una parla primerenca és important, pel que per afavorir el desenvolupament del llenguatge és important l'estimulació a través de la parla, la correcta pronunciació i l'escolta.
Més informació