L'error que cometem en el moment de motivar el infants en l'anglès

L'error que cometem en el moment de motivar els infants en l'anglès- Pares i Nens

Es parla molt de la importància de l'anglès a casa nostra. Tots sabem que és indispensable per les futures generacions, que serà un "tick" necessari al currículum dels futurs ciutadans del món i que el permetrà accedir a un món laboral que, d'altra manera, els tancaria portes. De fet, ens hem trobat que en aquest sentit anem molt endarrerits en comparació amb Europa i altres parts del món. I precisament perquè "anem tard", la manera en què es parla de l'aprenentatge de l'anglès estressa, neguiteja… i es fa viure molt malament. Per variar, necessitem xifres, quantitats, i estadístiques per justificar la importància de certs aprenentatges. Com si l'educació tractés de "fabricar" ciutadans perfectes per tal que puguin encaixar en un món-mercat que cada cop considero més superficial. I si fem pedagogia crítica de l'anglès?

Amb l'aprenentatge de llengües estrangeres i, molt especialment, en el cas de l'anglès, ha passat això de manera molt exagerada.

Quins valors promou l'anglès i quins hauria de promoure?

És ben normal que, amb aquestes circumstàncies que presentava, els infants i els adolescents no entenguin els per què rere aquesta eina comunicativa. Per a ells, un "tick" al CV no té cap rellevància. No els aporta. No els fa créixer. No els motiva. No els fa feliços…

L'anglès, com qualsevol altre aprenentatge, ha de ser vivencial. Ens ha de servir per moure'ns pel món i per tenir les eines necessàries per fer front a situacions. Tan si són professionals com personals. I vull posar molt èmfasi en la vessant de l'enriquiment personal amagat rere l'aprenentatge de l'anglès. Tendim a parlar només dels avantatges laborals i professionals que pot comportar el domini d'aquest idioma i massa sovint deixem de banda el més important. El més transformador i el més inspirador. Aquesta llengua és una eina de desenvolupament personal.

[su_quote]Tendim a parlar només dels avantatges laborals i professionals de l'anglès deixant de banda que és una eina de desenvolupament personal[/su_quote]

1- Tenir un domini de l'anglès permetrà als infants d'avui en dia VIURE experiències vitals inoblidables.

Els donarà la oportunitat de viatjar, d'aprendre, de desaprendre, de comparar, de trencar esquemes, de relacionar-se amb cultures i tradicions que no tindran res a veure amb les seves, de conèixer persones, perspectives i paisatges diferents… Els permetrà conèixer, aprendre i nodrir-se de la diferència. Els farà ciutadans del món més responsables, amb una visió més àmplia de les coses. Parlo d'aquells valors transversals que són indispensables en el món en què vivim… I veient com està el panorama polític a casa, encara més. Hem d'ajudar a les noves generacions a veure l'anglès com a una eina a través de la qual podran adquirir valors universals i interculturals.

[su_quote]L'anglès els permetrà conèixer, aprendre i nodrir-se de la diferència, a la vegada que podran adquirir valors universals i interculturals[/su_quote]

2- Aprendre a comunicar-se amb persones de cultures diferents és una font per desenvolupar la capacitat d'empatitzar.

Empatitzar amb tot allò diferent i desconegut. I aquest, oh i tant, és un aprenentatge indispensable. Avui més que mai. Empatitzar amb tot allò que queda lluny de la nostra zona de confort, de tot allò que ens és còmode, és l'inici fonamental per formar ciutadans del món respectuosos, tolerants, cautelosos i crítics.

[su_quote]Els ensenyarà a empatitzar, a ser més respectuosos, tolerants, cautelosos i crítics[/su_quote]

Fins ara he parlat dels valors que crec que hauria de promoure l'anglès. I sóc conscient que vaig a contracorrent… perquè per desgràcia, la nostra societat no promou una pedagogia crítica de l'anglès. Fer pedagogia crítica de l'anglès, un concepte del qual he parlat en algun altre article, significa buidar aquesta llengua de valors i connotacions provinents dels països on es parla com a primera llengua i omplir-la de valors i connotacions neutres i internacionals. Empoderar els usuaris d'aquesta llengua, vinguin d'on vinguin, és un primer pas indispensable perquè les futures generacions s'atreveixin a fer-la servir i a nodrir-se'n sense cap pudor ni vergonya. Encara massa sovint veig banderes britàniques als llibres de text en anglès… Cal, doncs, promoure una pedagogia crítica de l'anglès, tot fent visibles valors transversals i coneixements internacionals que ens ajudaran a sentir-nos part d'una comunitat internacional d'usuaris d'aquesta llengua.

L'anglès pot ser l'inici pel descobriment de noves maneres d'entendre la nostra societat, el nostre dia a dia i el nostre món. Aprendre una llengua estrangera comporta canvis identitaris. De fet, la recerca ho confirma. I això vol dir que incorporar-la com a una eina de comunicació més ens pot aportar infinitat de noves perspectives i coneixements.

[su_quote]Aprendre una llengua estrangera aporta canvis identitaris[/su_quote]

Omplir la "maleta" de nous coneixements és un procés apassionant, que ens nodreix com a persones i com a ciutadans del món. I per aprendre qualsevol cosa, en aquest món, hem de fer una immersió plena i vivencial en ella, impregnar-nos-en. Hem de deixar que ens canviï i que ens sacsegi!!!  En un món on necessitem quantificar-ho tot, crec que parlar de VALORS és indispensable. I avui volia fer això: RECORDAR QUE EL MÓN ÉS L'ETERNA ESCOLA.