Els beneficis del multilingüisme en la infància

Els beneficis del multilingüisme en la infància

Llegim molt a les notícies, i tots els experts coincideixen en afirmar que créixer parlant i dominant més d'una llengua té una infinitat de beneficis. Ser bilingüe, o trilingüe o multilingüe implica créixer dominant més d'una llengua des que som nadons. I sí. Això no pot ser més beneficiós! Per què? doncs segueix llegint…

Hi ha vàries opinions i maneres d'entendre què significa ser bilingüe o multilingüe. Hi ha qui opina que significa tenir exactament el mateix nivell de fluïdesa en totes les llengües que dominem. Altres consideren que significa haver après diferents llengües a la vegada. Es fa difícil precisar i definir estrictament aquests conceptes, ja que de situacions i experiències n'hi ha tantes com persones viuen en aquest món! Hi ha, però, una definició que a mi em convenç. La de François Grosjean, qui afirma que "els bilingües són aquelles persones que utilitzen dos o més idiomes en el seu dia a dia".

[su_quote]els bilingües són aquelles persones que utilitzen dos o més idiomes en el seu dia a dia[/su_quote]

Definir-se com a multilingüe en un món com el que vivim, i en un món com s'està dibuixant és tot un luxe. Però m'atreviré a afegir la meva pròpia visió referent al tema: crec que podríem dir que s'ha convertit en una necessitat. Els infants d'avui, s'estan desenvolupant i estan creixent en un entorn on moure's, viure i nodrir-se de persones i paisatges d'arreu del món és i serà cada cop més el seu pa de cada dia. A més a més, el rol que ha adoptat l'anglès al llarg de les últimes dècades concedeix a aquesta llengua una eina de comunicació de primer ordre. Per què? Doncs perquè s'ha convertit en una lingua franca, una llengua global i una llengua internacional que fa de nexe i unió entre realitats i cultures diferents. Si llegeixes els meus articles, a més, ja sabràs que jo considero que aquesta llengua pot anar descarregada dels valors culturals dels països on es parla com a llengua nativa. Amb això, vull dir, que pot molt ben ser una eina de comunicació neutre i que ens pot pertànyer a tots i totes, independentment de si la parlem de forma nativa o no.

Per tant, podem afirmar que créixer amb la llengua anglesa pot comportar obrir portes i oportunitats a les quals no podríem accedir amb altres llengües. I això no pot ser més enriquidor!

[su_quote]els infants d'avui, s'estan desenvolupant i creixent en un entorn on moure's, viure i nodrir-se de persones i paisatges d'arreu del món és i serà cada cop més el seu pa de cada dia[/su_quote]

De quins beneficis estem parlant, exactament?

Anem al gra. Quins beneficis implica dominar l'anglès des de ben petits?

Beneficis socials i comunicatius

Créixer amb aquesta llengua i dominar-la des de ben petits voldrà dir poder moure's pel món sense cap barrera lingüística. I això no és poc! A més a més, no vull deixar de mencionar el creixement personal que això comporta i les oportunitats d'aprenentatge que això implica. Es parla molt dels avantatges pragmàtics de dominar l'anglès, però molt i molt poc d'altres tipus d'avantatges. Sense cap mena de dubte, jo poso en primer lloc tot allò intangible, tot allò que no es pot mesurar: la oportunitat de viure experiències i d'aprendre sobre el món i el paper que hi podem tenir nosaltres. Aquesta infinitat d'aprenentatges que el domini d'aquesta llengua internacional brinda a les futures generacions.

Per si això fos poc, la recerca confirma que els nens i nenes que creixen amb més d'una llengua, a més de poder-se comunicar amb moltes persones, creixen amb una mentalitat molt més oberta i una visió del món molt més àmplia i completa.

1- Per tant, en primer lloc, parlar l'anglès ajudarà a les futures generacions a conèixer i entendre cultures i realitats diferents a les seves.

2- En segon lloc, dominar aquesta lingua franca els proporcionarà molts avantatges acadèmics. El domini de llengües estrangeres va estretament lligat a l'adquisició d'altres coneixements.

3- I en tercer lloc, dominar aquesta eina comunicativa els regalarà, evidentment, molts avantatges professionals i laborals.

Podríem, de fet, afirmar que no dominar-la els negarà moltes oportunitats de feina… Si em llegiu sovint, ja sabreu que no m'agrada gaire parlar de les oportunitats laborals com el gran "per què" rere l'aprenentatge de l'anglès. De fet, no m'agrada gens. Però s'ha d'admetre i reconèixer que és una realitat.

[su_quote]els nens i nenes que creixen amb més d'una llengua creixen amb una mentalitat més oberta i una visió del món més àmplia i completa[/su_quote]

Beneficis cognitius

Els infants multilingües tenen molta més flexibilitat mental. Són, també, molt més creatius i tenen un nivell d'atenció selectiva major que el de la resta dels infants. A més a més, la seva capacitat de memòria és molt superior a la resta, fins al punt que la recerca indica que el fet de dominar més d'una llengua està estretament relacionat amb el retard en l'aparició de demències en la tercera edat.

Fer-se un tip de comparar, categoritzar i organitzar paraules, doncs, és una activitat que els proporciona infinitat d'avantatges. D'aquestes habilitats n'extreuen un alt nivell de consciència sobre el llenguatge que, alhora, els facilita moltes altres capacitats que en un primer moment podríem pensar que poc tenen a veure amb factors lingüístics. I és que els nens multilingües aprenen quelcom molt poderós! Aprenen a pensar sobre el pensament! Són petits-grans genis…

Ara que sabem per què és positiu dominar més d'una llengua des de petits i, en concret, l'anglès... Podrem anar més enllà. Al proper article escriuré sobre què hem de tenir en compte per tal de poder regalar el multilingüisme als més petits. Créixer dominant l'anglès des de petits, convertint aquest aprenentatge en quelcom vivencial i que donin per fet, és un dels regals més bonics que podeu fer als vostres fills…. Continuarà :)