8 moments en els quals els infants no estan obligats a portar la mascareta

És important saber en quines situacions si i en quines situacions no és obligatori que els infants portin mascareta

La mascareta higiènica és obligatòria per a majors de sis anys des del passat mes de maig. Juntament amb el distanciament social, la mesura vol evitar rebrots i contenir els que existeixen. Ara, i amb les classes del nou curs docent a punt de començar, és important saber en quines situacions si i en quines situacions no és obligatori que els infants portin mascareta
 

  1. Menors de sis anys: L'obligatorietat de la màscara és pels infants de 6 anys en endavant. La norma no obliga als menors d'aquesta edat a portar-la. Tot i això, les autoritats sanitàries recomanen que els nens majors de dos anys tamble la portin. Els menors de sis anys no l'han de portar posada perquè, tal com recull l'Associació Espanyola de Pediatria, podria provocar asfíxia.
  2. Nens amb insuficiència respiratòria: En aquells casos d'infants amb al·lèrgia, asma o alguna altra malaltia agreujada per fer servir la mascareta, no l'han de fer servir. Per justificar aquesta exempció sempre s'ha de disposar una justificació mèdica.
  3. Capacitat especial o persones dependents: Tots els nens i adults amb capacitats especials o malalties en les quals les mascaretes puguin generar problemes conductuals, tampoc és necessari portar-la i necessitarem una justificació mèdica.
  4. Al menjar o beure a l'exterior: Quan es mengi o es begui, ningú està obligat a portar mascareta. Si els petits estan en un bar o restaurant consumint es poden treure la mascareta, de la mateixa manera que ho faran els adults. Una vegada el consum està fet, s'han de posar la mascara de nou.
  5. En el cotxe i a casa amb familiars que conviuen: Dins de casa no cal portar la mascareta. Igualment i si els nens van en cotxe amb persones de la seva mateixa família, no hi ha obligatorietat.
  6. A l'escola: Encara que encara no es coneixen tots els detalls per tornar a l'escola, en un principi no seria obligatòria dins de l'aula per Educació Infantil i Primària quan es tracti d'un 'grup bombolla'. És a dir quan el grup classe estiguin aïllats de la resta d'alumnes de centre educatiu i en contacte amb els professors, que estarien obligats a portar la mascareta posada.
  7. En nedar: En les piscines, els rius o la platja no cal portar les mascaretes en el moment de banyar-se. A més i si els petits estan en el recinte de la platja, la piscina o el riu però no estan dins de l'aigua no cal que portin la màscara.
  8. En fer esport: Si estan practicant algun esport que no facilita portar la màscara, no cal portar-la. Si els nens van amb patinet o bicicleta cal portar-la. Però en fer exercici físic i tenint en compte que la màscara dificulta la respiració, es pot deixar de fer servir i tornar-la a posar una vegada acabi.