10 recomanacions per l'ús de les tecnologies digitals entre els infants

A vegades els pares per desconeixement tenim por que els nostres fills no utilitzin adequadament totes les potencialitats

Tenint en compte que la situació actual de la Covid-19 comporta que els nostres fills i filles, segons les previsions, tornaran als centres educatius el pròxim setembre, és interessant valorar que els pares i mares des de la primera infantesa hem d'acompanyar i educar en l'ús i control de les tecnologies digitals.

A vegades els pares per desconeixement tenim por que els nostres fills no utilitzin adequadament totes les potencialitats i recursos que tenen els dispositius tecnològics i les xarxes socials.
En el Quadern Faros núm. 9 "Les noves tecnologies en nens i adolescents" editat per l'Hospital Sant Joan de Déu, es va publicar el Decàleg de bones pràctiques amb l'ús de les tecnologies digitals.

Aquestes són les deu recomanacions:

  1. Els dispositius tecnològics han de ser adequats al nivell de desenvolupament del nen/a i a les seves necessitats d'aprenentatge.
  2. Els possibles riscos i normes d'ús es tractaran i negociaran amb ells.
  3. Els dispositius i aparells se situaran en espais comuns i quan siguin petits es recomana que el seu ús sigui compartit amb els adults.
  4. El temps de connexió (no hi ha cap recepta), s'hauria de compartir amb el de no connexió.
  5. Cal ensenyar-los a tractar als altres a les xarxes socials com els hi agradaria que els tractessin a ells.
  6. No tota la informació que hi ha a internet i a les xarxes socials és fiable. Se'ls ha d'ensenyar a ser crítics.
  7. Com a pares hem d'intentar estar al dia de l'evolució tecnològica, per facilitar-los l'aprenentatge.
  8. Ser nosaltres un exemple d'ús responsable d'internet i les xarxes socials.
  9. Estar alerta de qualsevol símptoma de possible addicció.
  10. Ser coherents amb l'ús raonable que fem de les tecnologies i amb les conductes que exigim als nostres fills i filles.
Més informació