Els biberons de polipropilè alliberen milions de microplàstics

Els nadons que s'alimenten mitjançant biberons de plàstic poden ingerir cada dia i de mitjana, més d'un milió i mig de micropartícules de plàstic

Els biberons de polipropilè alliberen milions de microplàstics. Aquesta particularitat fa que els nadons que s'alimenten mitjançant aquests recipients poden ingerir cada dia i de mitjana, més d'un milió i mig de micropartícules de plàstic. Així ho indica un estudi elaborat per Liwen Xiao, John J. Boland i Jing Jing Wang, del Trinity College de Dublín, i publicat a la revista "Nature Foods".

Els biberons compostos de polipropilè o fabricats amb parts d'aquest plàstic representen el 82,5% del mercat de biberons mundial. Per fer l'estudi es van analitzar una mostra de deu tipus de biberons 


1,6 milions de microplàstics cada dia

Durant el test els autors de l'estudi van observar que l'alliberament de microplàstics variava segons el biberó entre 1,3 i 16,2 milions. A més van veure que van continuar alliberant plàstics els següents 21 dies que va durar la prova. Aquest fet significa que de mitjana, un infant que s'alimenta amb biberons de plàstic està exposat a 1,6 milions de microplàstics cada dia que fan servir un biberó de plàstic.
 

Efectes adversos

A l'interior de l'organisme els microplàstics interactuen amb la microbiota dels bacteris que fan diverses funcions i poden servir de vectors d'additius químics tòxics encara que els seus efectes són poc coneguts.

Segons els autors "l'exposició als microplàstics és més alta del que s'ha reconegut prèviament a causa de la prevalença de productes basats en polipropilè en la preparació de fórmules, i això ressalta la necessitat urgent d'avaluar si l'exposició a microplàstics a aquests nivells significa un risc per a la salut infantil."