L'impacte de la Covid-19 sobre els menors

S'han de prioritzar els serveis dirigits als nens i nenes, com els serveis d'educació, programes de nutrició, serveis de salut física, psicològica i socials

Durant l'impacte de la Covid-19 hem vist que la salut dels nens i nenes no queda afectada igual que la dels adults, però sí que la crisi actual que provoca aquesta pandèmia està incidint en el seu benestar social, psicològic i econòmic.

Segons un nou informe de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) que ha analitzat l'impacte provocat per la Covid-19 i que afecta els nens i nenes, els principals problemes són:

  1. L'augment de la pobresa infantil per la crisi econòmica que estem tenint.
  2. El tancament de les escoles i centres educatius que provoca problemes d'aprenentatge i pèrdua de cursos. Moltes escoles per pal·liar aquesta problemàtica han implantat seguir els cursos mitjançant estudis online. Però aquesta modalitat a distància és més difícil de seguir en països en menys recursos econòmics.
  3. La dependència a les plataformes online per l'aprenentatge a distància pot provocar exposar-se a continguts no apropiats per les seves edats.
  4. La disminució dels ingressos familiars és probable que repercuteixi en l'alimentació infantil. Els menjadors escolars compensen les mancances de la nutrició diària familiar.
  5. La salut mental infantil es pot veure afectada amb símptomes d'ansietat, depressió i estrès.

Per fer front a aquestes problemàtiques l'ONU proposa als responsables polítics i socials:

  • Prioritzar els serveis dirigits als nens i nenes, com els serveis d'educació, programes de nutrició, serveis de salut física, psicològica i socials.
  • Serveis dirigits a protegir els nens i nenes de la violència, l'abús i l'explotació en diferents àmbits.
  • Desenvolupar més innovacions per l'accés a Internet, aplicacions i altres plataformes per millorar l'aprenentatge educatiu, tenint en compte la protecció de dades i de seguretat pels nens i nenes usuaris.
  • Els pares i mares han de tenir eines pràctiques al seu abast, per donar suport a l'aprenentatge dels seus fills i filles i així tenir recursos propis per controlar les seves emocions, la seva salut mental i també la dels seus fills i filles.