L'educació i el seu poder al llarg de la història

L'educació ha tingut un paper molt rellevant al llarg de tota la història. Avui us en fem una pinzellada del recorregut de l'educació amb 12 pensadors de tots els temps.

Diuen que l'educació és una activitat humana que afavoreix el creixement i el desenvolupament de les persones. Diuen que l'educació és tan antiga com l'home. La seva etimologia té un origen incert, perquè tant podria venir de terme llatí educare, que significa alimentar, criar, formar; com del terme, també llatí, ducere, que significa conduir, treure fora, extreure…

L'educació és la base que sustenta el coneixement i l'evolució de les persones.

Els grans filòsofs han considerat l'educació un dels puntals de la societat i una font de poder indiscutible. L'educació dóna la possibilitat d'inculcar coneixements, motivar i també manipular a col·lectius sencers.

Al llarg de la història molts han estat els pensadors i les personalitats que ens han fet adonar del poder de l'educació. I voldríem destacar-ne uns quants, perquè les seves paraules ens poden fer reflexionar. I si som pares, mares o mestres, ens poden inspirar a l'hora d'educar als nostres fills i als nostres alumnes.

Frases de 12 pensadors

1.- Confucio, filòsof xinès (551-548AC): "On hi ha educació, no hi ha distinció de classes." "Aprendre sense reflexionar, és malgastar energia".

2.- Aristòtil, filòsof grec (382-322 AC): "Ensenyar no és una funció vital, la funció vital és aprendre".

3.- Ciceró, filòsof romà (106-43AC): "Instruir-se, instruir-se sempre: aquest és el veritable aliment de l'ànima".

4.- Epiceto, filòsof grec (55-135DC): "Acusar els altres de la mala sort pròpia és un signe de manca d'educació. El procés educatiu comença quan un se n'adona que aprendre està a les seves mans".

5.- Plini el jove, escriptor romà (62-113DC): "L'hàbit és el mestre més eficaç".

6.- Santo Tomás de Aquino, filòsof i teòleg italià (1225-1274): "heu de témer a l'home d'un sol llibre".

7.- Jean Jaques Rousseau, filòsof francès (1712-1778): "En educació és més important perdre el temps, que guanyar-lo".

8 - Maria Montessori, pedagoga italiana (1870-1952): "No oblidem que el futur està a les mans dels nostres fills i l'educació dels nostres fills està a les nostres mans".

9.- Albert Einstein, científic alemany (1879-1955): "L' única manera d'educar és donant exemple" – "L'aprenentatge és experiència, tota la resta és informació" - "Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix".

10.- Jean Piaget, filòsof i psicòleg suís (1896-1980): " L'objectiu fonamental de l'educació és aconseguir persones que puguin crear coses noves i no només repetir les coses que han fet altres generacions. L'educació ens aportarà gent creativa, inventors i descobridors."

11.- Paulo Freire, pedagog brasiler (1928): "L'educació no canvia el món: canvia les persones que han de canviar el món".

12.- Un alumne meu, (2017): "A l'escola s'aprèn bastant i algunes vegades aprendre coses també és divertit".

I per acabar, només recordar-vos aquest proverbi xinès: "Si fas plans per un any, planta arròs; si els fas per una dècada, planta un bosc i si els fas per tota una vida, educa a una persona."

Eduquem als nostres fills i alumnes concienciant que el seu futur i el de tots està a les seves mans.  En la bona educació i en el sentit comú està el camí per aconseguir que el món sigui un lloc millor per viure.