L'ànalisi DAFO amb els nostres fills

L'Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègic que ajuda a avaluar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte o d'una persona analitzant els factors interns (fortaleses i debilitats) d'un individu o d'una organització i els factors externs (oportunitats i amenaces) que el condicionen.

Com a pares podem extrapolar la tècnica DAFO a la nostra vida quotidiana i portar-la a la pràctica amb els nostres fills. La finalitat és ensenyar-los a reflexionar, a calibrar les seves forces i a ser conscients de les seves debilitats.

La tècnica és molt senzilla. Primer la podeu utilitzar amb vosaltres mateixos per practicar i després, amb els vostres fills.

Ho podeu plantejar com un joc si són petits, o com una tècnica psicològica si ja són adolescents.

Fer una DAFO amb ells us permetrà passar una estona de qualitat conjunta i us servirà per saber quina és la percepció que tenen de si mateixos.

Per una banda, amb la DAFO els ajudareu a veure les parts més positives de la seva personalitat aportant-los confiança i autonomia personal. I per altra, els fareu adonar de les seves parts més febles mirant de trobar conjuntament solucions a problemàtiques concretes. Tot plegat els ajudarà a prendre decisions, a gestionar situacions diverses i a no ofegar-se en un got d'aigua quan les coses no surtin com ells esperen, cosa que els passarà un munt de vegades a la vida.

Com podem començar a fer una DAFO?

Per fer una DAFO només cal paper i llapis. Cal fer una creu en un full i a cada quadrant col·locar les característiques de la nostra personalitat en funció dels quatre apartats:

  • DEBILITATS: Anotarem els nostres defectes principals o tot allò que no se'ns dóna especialment bé.
  • AMENACES: Anotarem totes aquelles coses (generalment externes) que de vegades impedeixen que portem a terme allò que volem fer.
  • FORTALESES: Aquí anotarem les nostres qualitats principals i les nostres millors aptituds i capacitats. En fi, tot allò que de vegades ens fa destacar o sobresortir.
  • OPORTUNITATS: Tot allò que se'ns presenta de forma imprevista, però que suposa un nou aprenentatge que ens pot aportar coses bones.

Quan la DAFO s'ha completat, cal:

  1. Interioritzar les fortaleses i oportunitats per tal de potenciar-les i treure'n el màxim profit.
  2. Posar remei a les debilitats i amenaces que dificulten alguna de les activitats que realitzo.
  3. Veure el costat positiu de les oportunitats que se m'obriran mentre estigui buscant solucions a conflictes que pugui tenir.

La tècnica DAFO és útil per ensenyar als nens a gestionar moments delicats i a no lamentar-se i ensorrar-se fàcilment.

 Així doncs, poseu una DAFO a la vostra vida… És una eina perfecta per reflexionar , per millorar i per trobar solucions a possibles conflictes que puguin sorgir. Si la utilitzeu amb els vostres fills, us ajudarà a establir un vincle amb ells.