El pressupost, la clau de la tranquil·litat

El pressupost, la clau de la tranquil·litat- Pares i Nens

Aquesta és una idea que intento sempre transmetre als meus clients: tenir un pressupost és la clau de la tranquil·litat. De fet, quan els ingressos previstos superen els pagaments, sabem que si complim amb aquestes xifres a final d'any quadraran els números i haurem fet allò que havíem planificat. I, no és això el que volem?

Per contra, quan el flux monetari que preveiem que entri no arriba a donar cobertura a tot allò que volem pagar, no queda més remei que buscar solucions. A nivell elemental, les opcions són:

- Retallar pagaments

- Incrementar ingressos

- Endeutar-nos (opció molt poc recomanable si aquest dèficit es va repetint)

- Vendre propietats o gastar estalvis, si en tenim de disponibles (el que equival a empobrir-nos).

Tot i que posat sobre el paper és senzill, l'experiència demostra que tots els problemes es veuen millor des de fora i dedicant-hi un temps per a analitzar-los que no pas quan estàs enmig del dia a dia. Demanar una ajuda externa i independent per a prendre'n consciència és una molt bona decisió.

Un cas especial és quan ens posem a fer números i els ingressos anuals superen les sortides de diners, però resulta que fins i tot així tenim la sensació que anem molt justos o, senzillament, força abans de final de mes ens veiem obligats a ajornar pagaments o endeutar-nos perquè al compte corrent no hi queda res.

En aquesta situació, és molt recomanable aprofundir una mica més i cercar un equilibri financer mensual. Només ens quedarem tranquils si, durant un any a partir del moment que fem l'anàlisi, aconseguim que, mes a mes, les entrades de diners estiguin per sobre dels pagaments. Per a fer-ho, ens caldrà preparar un petit full de càlcul que ho reculli. Aquesta és la manera que treballa qualsevol empresa amb cara i ulls, i, si a nivell domèstic anem justos, no queda més remei que operar de la mateixa manera.

Veiem tot seguit quin format hauria de tenir el full de càlcul en qüestió:

El pressupost, la clau de la tranquil·litat- Pares i Nens

Fixem-nos que es detecta que ens faltaran diners durant el segon mes. Un cop sabem això, només cal posar-hi remei. Ens serveix qualsevol de les solucions que esmentàvem més amunt per a arreglar un dèficit anual, i hi podem afegir d'altres, com ara:

- Endarrerir algun pagament

- Avançar algun cobrament (per exemple, podem demanar una bestreta a la feina?)

- Demanar diners temporalment a algú

Un pressupost mensual que quadri té l'avantatge que sabem que si tot es compleix podem pagar el que endarrerim o tornar el que ens deixin en una data determinada (en el moment que tinguem superàvit, al nostre exemple en el tercer mes). I això dóna molta tranquil·litat, oi?

Un cop tenim la situació controlada, quan tenim una previsió mensual feta i assumible, tot és més senzill. A més, fer un exercici d'aquest tipus no només és útil quan anem justos de diners, sinó en qualsevol situació en la que vulguem obtenir el màxim dels nostres recursos. O no és més fàcil comprometre'ns a estalviar mensualment en algun producte financer quan les xifres ens diuen que podem fer-ho?