El coaching financer, el coaching que pot ajudar a l'economia familiar

El coaching financer, el coaching que pot ajudar a l'economia famiiar-Pares i Nens

Algun cop heu tingut la sensació que podeu millorar aspectes de les vostres finances? Hi ha molta gent que, com jo mateix en el passat o potser vosaltres ara, hem pensat que la nostra economia no està prou enfocada a assolir allò que és important.

Amb aquest article, acOnseguir inicia una col·laboració en articles per a Pares i Nens, amb la finalitat de posar un nou granet de sorra en la difusió de continguts que ajuden a reflexionar i prendre decisions responsables sobre l'economia domèstica i familiar.

En aquesta mateixa línia, el coaching financer que oferim obre consciència sobre la situació econòmica les famílies amb les que treballem, sobre les necessitats a les que els diners cal que donin cobertura, i, a partir d'aquí, acompanyem en el camí cap als objectius marcats.

En detall, al llarg d'un procés de coaching:

  1. Establim unes prioritats i objectius, en els que d'entrada és aconsellable no tenir en compte cap tipus de condicionants.
  2. S'analitza la realitat, on es veu amb què es compta per arribar a les fittes marcades, i, si cal, s'ajusten de nou les prioritats i objectius.
  3. Estudiem el seguit d'opcions, estratègies i possibles actuacions que deriven dels dos punts anteriors, que hauran d'estar alineades amb les prioritats i objectius proposats. Es tracta de dissenyar un full de ruta.
  4. Finalment, s'haurà de concretar per escrit tot el que s'ha parlat, i, si s'escau, fer-ne seguiment.

En tot aquest camí, el protagonista són sempre les famílies: correspon a elles decidir què volen i com arribar-hi, però ajuda molt la presència d'algú que faci aquelles preguntes que fan reflexionar. Si, a més, aquesta persona té amplis coneixements financers, i pot resoldre dubtes de tipus tècnic sobre, per exemple, determinats productes, o sobre com enfocar una negociació amb una entitat financera, el diàleg que es genera és molt ric i permet avançar ràpidament.

Al cap i a la fi, em remeto a una frase del mestre en coaching John Whitmore: "La barrera més gran és la incapacitat de deixar de fer allò que s'ha fet sempre". Tenim més poder que no pas ens pensem, només és qüestió de posar-nos-hi. Quan hi ha consciència i ganes de posar fil a l'agulla, els diners estan sota control, sabent que si actuem d'una determinada manera obtindrem els resultats esperats. Establertes prioritats, es posen al l'abast fites que molts cops es creu que queden lluny.

Seguirem publicant articles per a una millor i més rica consciència financera en aquest espai. Estic encantat que em llegiu.