Qüestions legals de la tornada a l'escola

Qüestions legals de la tornada a l'escola- Pares i Nens

La tornada a l'escola dels nostres fills i filles sempre va acompanyada d'una gran quantitat de despeses: material escolar, uniformes, activitats extraescolars… I tot i que els nens i nenes ja fa unes setmanes que han començat les classes, volem aclarir algunes qüestions legals que afecten en aquest període i que cal que tinguem presents. 

Coneixes els teus drets i les qüestions legals que poden afectar a aquesta tornada a l'escola?

Intentarem explicar-te les més importants:

MATERIAL ESCOLAR

Has de tenir en compte que l'escola no pot obligar-te a comprar el material escolar en les seves instal·lacions, des del 2007 que hi ha llibertat de preus i la llei et faculta per adquirir-lo on desitgis.

UNIFORME

Per a l'uniforme, en cas que sigui necessari, tampoc poden obligar-te a adquirir-lo en les seves instal·lacions, però moltes vegades el referit uniforme té "l'escut" brodat per l'escola, la qual cosa, en certa manera, t'obliga a haver de comprar-lo directament a ella.

Us recordem, tanmateix, que l'ús de l'uniforme en centres públics és voluntari i un no pot ser sancionat per no portar-lo. En canvi, en els col·legis privats o concertats, si així ho recullen les seves normes, pot existir sanció.

PARES DIVORCIATS

La tornada a l'escola pot ser un gran mar de problemes en aquests casos, ja que cal prendre moltes decisions que exigeixen cert consens entre els progenitors.

En primer lloc, heu de tenir en compte que l'elecció o el canvi de col·legi és una cosa que afecta a la pàtria potestat i que per tant, ha de ser consensuat per tots dos progenitors.

En segon lloc, una de les qüestions més controvertides és respecte a com han de pagar-se entre pares divorciats les despeses derivades del material escolar. Si el Conveni Regulador no ho estableix de forma expressa, les despeses escolars (material, matrícula, transport, etc.) es consideren despeses ordinàries, que els pares han previst i estan incloses en la pensió d'aliments.

Al contrari, si es preveu de forma expressa com a extraescolars, els progenitors han de pagar-les per meitat.

I finalment, la tercera controvèrsia que sol aparèixer entre els progenitors divorciats és respecte a les activitats extraescolars. Aquestes activitats no es troben contemplades en la pensió d'aliments i hem de distingir entre activitats extraescolars necessàries (exemple: classes de repàs) i no necessàries (exemple: esports).

En el cas de les no necessàries, si inscrivim al nostre fill/a sense el consentiment de l'altre progenitor, haurem de fer-nos càrrec al 100% de la despesa, en canvi, si tots dos consenteixen, es faran càrrec tots dos per meitat.

En el cas de les activitats extraescolars necessàries és diferent, doncs malgrat que el progenitor que ostenti la guarda l'inscrigui sense el consentiment de l'altre progenitor, podrà exigir-li el pagament de la meitat al progenitor no custodi.