Trencament prematur de membranes. El que necessites saber

El trencament prematur de membranes passa en el 15% dels embarassos

El trencament prematur de membranes és manifesta quan la bossa amniòtica es trenca encara que no s'hagi iniciat les contraccions de part. Es pot produir per diverses causes com perquè les membranes siguin més primes, menys elàstiques i menys resistents del normal, per una infecció cervicovaginal o intrauterina, quan les membranes estan sotmeses a una tensió superior a l'habitual per un embaràs múltiple, malformació o per un tumor a l'úter.

El trencament de les membranes de manera prematura comporta el part, a més d'incrementar el risc d'infecció i, fins i tot pot provocar que el cordó umbilical surti a l'exterior de la bossa amniòtica.

Quan per la vagina es detecta un líquid calent i abundant existeix un trencament prematur de membranes. També es pot detectar per petites pèrdues i en els dos casos s'ha de consultar a urgències per comprovar l'estat del fetus.

El trencament prematur de membranes passa en el 15% dels embarassos, normalment passada la setmana 37, una vegada el fetus està madur. Si succeeix abans de la 34a setmana, i si el futur bebè és viable, es recomana repòs absolut al llit, a més d'antibiòtics i medicació per fer madurar el pulmó del nen o nena perquè el nadó pugui continuar desenvolupar-se. De vegades també és prescriure medicació per debilitar les contraccions prematures. I en el cas que el fetus estigui més madur, es pot optar per tirar endavant el part.