Saps que és la biòpsia de Còrion?

dona embarassada atesa eper una doctora

La biòpsia de Còrion és una tècnica de diagnòstic que es realitza durant l'embaràs. Consisteix a obtenir una mostra de les anomenades vellositats corials, que es localitzen en el teixit placentari. Es practica entre les setmanes 10 i la 14 de gestació. La prova té com a objectiu revelar un diagnòstic genètic i cromosòmic del futur bebè. L'extracció de la mostra en el teixit placentari es fa, ja que aquest posseeix idèntica informació genètica que el fetus i, per tant, permet la detecció d'alteracions fetals.

La biòpsia es realitza mitjançant una punció a través del coll uterí o de l'abdomen de la mare, depenent de l'edat gestacional i la posició com està situada la placenta. El test es fa després d'una ecografia per avaluar les característiques de la gestació. La biòpsia de Còrion només dura uns minuts i no requereix ni anestèsia ni ingrés a l'hospital.

Després d'una biòpsia, i tal com també succeeix amb l'amniocentesi, l'especialista recomana un mínim de 24 hores de repòs. Durant el temps posterior l'embarassada pot experimentar dolor o molèstia durant els dos dies següents.

 

Quan es recomana fer una biòpsia de Còrion?

 

Quan l'embarassada té risc de tenir un fill amb problemes genètics. En produeix quan la dona gestant té més de 35 anys, quan prèviament ha tingut un fill amb defectes genètics o quan existeixen antecedents.

 

Què revela la biòpsia de Còrion?

 

La biòpsia identifica els mateixos trastorns genètics que l'amniocentesi, i amplia la informació d'altres com els defectes del tub neuronal o l'espina bífida. A més, el resultats estan en 48 hores.