La presencialitat a les universitats augmentarà fins al 70% el curs vinent

El Procicat aprova el pla sectorial per al curs vinent i cada universitat concretarà les mesures per donar-hi compliment

Les universitats catalanes començaran el curs 2021-2022 amb un màxim del 70% de presencialitat, tal i com recull el Pla sectorial d'universitats aprovat pel Procicat. El Departament de Recerca i Universitats ha informat que això serà així "sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti". A més, les activitats docents universitàries, les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials. A partir d'aquesta normativa, serà cada universitat la que concretarà les mesures per donar compliment a aquest topall d'aforament. D'aquesta manera, es mantindrà un model híbrid de docència presencial i virtual però per primera vegada el grau de presencialitat serà superior a la modalitat virtual. Cal recordar que el curs va acabar amb un 50% de presencialitat.

Les mesures que preveu el pla són d’aplicació per al conjunt de la comunitat universitària (estudiantat, personal al servei de la universitat, personal docent investigador i personal d'administració i serveis) i, en general, per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions d’una universitat.

El pla preveu que les universitats puguin flexibilitzar i desenvolupar en format virtual, si encara és necessari, les activitats acadèmiques presencials, de formació contínua, o aquelles que estan adreçades a professionals. En l’àmbit de la recerca i la transferència, també en els laboratoris de les universitats, així com als serveis de suport i d’administració, s’habilita l’activitat presencial plena, sempre que es compleixin els aforaments vigents en cada moment. Totes les activitats permeses s'hauran de fer respectant les mesures higienicosanitàries i les distàncies de seguretat.

En aquest sentit, la mascareta continuarà sent obligatòria en qualsevol espai interior on s’efectuïn les activitats docents o en espais de treball d’ús públic o oberts al públic. Així mateix, es continua prioritzant la higiene de les mans, especialment en les entrades dels edificis, biblioteques, sales d’estudi, sales d’actes i menjadors.

Prohibit beure directament de les fonts d'aigua

El pla manté també la prohibició de beure directament de les fonts d’aigua i recorda la necessitat de disposar de contenidors específics en els espais comuns per a la recollida de residus derivats de les mesures de protecció individual, com mascaretes o guants.

Pel que fa a les reunions, recomana que es facin de forma telemàtica sempre que sigui possible, especialment en el cas d’aquelles que comportin desplaçaments.

D'altra banda, es fa especial incidència en la importància d'una bona ventilació per reduir el risc de contagi. En concret, es recomana una ventilació creuada i contínua mitjançant portes i finestres. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.

Afegeix que és important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’estudiantat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada, moment en què caldrà obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim mitja hora.

Suport emocional

El pla recomana també a les universitats que facin actuacions de promoció de la salut i de suport emocional entre els seus col·lectius per pal·liar els efectes que la pandèmia està tenint també en l'àmbit emocional i social.

El curs passat va començar de manera presencial però a l'octubre es va decretar que tota la docència havia de ser virtual i es van mantenir presencials només les pràctiques i les avaluacions. El febrer es va introduir la presencialitat restringida al primer curs dels graus. Aquesta ha anat augmentant i va finalitzar amb un 50% d'aforament permès.