Comença el període de preinscripció i matrícula de P3 a 4t d'ESO

Avui s'inicia el període de preinscripció pels alumnes del curs 2016-2017, de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. El termini per presentar les sol·licituds van del 30 de març al 7 d'abril (ambdós inclosos).

Preinscripciones i matricula Sant Cugat

Per accedir a la plaça escolar durant aquest període de preinscripció, caldrà omplir una sol·licitud que s'haurà de presentar juntament amb el llibre de família (original i fotocòpia) i el DNI de la persona sol·licitant (també l'original i una còpia).

L'imprès de sol·licitud es pot aconseguir als diferents centres educatius, a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) o també es pot descarregar a través de l'apartat Tràmits de la pàgina de l'Ajuntament de Sant Cugat o de la del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta documentació s'haurà de presentar al centre que s'ha posat com a primera opció o també a través de l'OME.

Es recomana a les famílies demanar més d'un centre educatiu per ordre de preferència, ja que, un cop finalitzat el termini de presentació, els centres fan el recompte. En cas que la demanda sigui superior a l'oferta de places s'aplicaran els criteris de barem.

Per consultar els centres de primària i secundària públics i concertats es pot accedir al formulari facilitat per l'Ajuntament que indica quin centre correspon al domicili de l'alumne.

Preinscripciones i matricula Sant Cugat

La publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva serà el 25 d'abril, però no serà fins al 20 de maig que es presentin les llistes amb l'alumnat admès.

Per veure el calendari amb totes les dates de les preinscripcions i matriculacions es pot consultar aquest enllaç de l'Ajuntament de Sant Cugat.