La superfertilització heteropaternal, què és i en què consisteix?

Tenir dos bessons de dos pares diferents és un fet molt estrany

La superfertilització heteropaternal, es dona quan dos òvuls d'una mateixa dona són fecundats per espermatozous de dos homes diferents. Tenir dos bessons de dos pares diferents és un fet molt estrany i quan es dona s'anomenen superfecundació heteropaterna.

Succeeix quan els espermatozoides poden sobreviure fins a cinc dies en el tracte genital femení, de manera que, si durant aquest temps la dona manté relacions sexuals amb dos homes diferents, i es dona la circumstància que té dos òvuls durant el mateix cicle menstrual, pot passar que un els òvuls siguin fecundats per diferents pares, de manera que es tira endavant un embaràs de bessons de pares diferents, una situació realment excepcional.