Això és el que succeeix en el cervell de nens i nenes quan comencen a llegir

Els nens i nenes que han après a llegir tenen una major activació de la 'visual word form area'

Iniciar-se en la lectura és un dels moments més transcendents en la vida de nens i nenes. Però, a més, llegir és una activitat que comporta grans canvis en el cervell dels infants, ja que intervenen diversos aspectes del desenvolupament intel·lectual.

Així mentre que aquelles persones que no han après a llegir o en els infants amb problemes d'aprenentatge pel que fa a la lectura, tenen una resposta funcional menor a l'àrea cerebral anomenada 'visual word form area', quan aquests observen lletres i només es posa en marxa davant estímuls com ara cares humanes i imatges.

Els nens i nenes que han après a llegir fins, tenen una major activació de la 'visual word form area', segons s'ha pogut apreciar en ressonàncies magnètiques funcionals. L'activació s'ha pogut apreciar de manera ràpida i clara en nens de 9 anys, que porten entre 2 i 3 anys aprenent a llegir. Això mateix s'observa en infants de 6 anys, que s'estan iniciant en l'aprenentatge i en comparació amb nens que encara no ho fan.

Entre els adults que llegeixen també es mostra un augment en l'activació de l'àrea visual primària (V1). De la mateixa manera es registren unes majors habilitats en accions que involucren l'àrea cerebral, com la velocitat en processar figures sobre fons, tasques d'integració i transposició.

A més, existeix l'efecte Mirror Invariance és a dir, la capacitat de reconèixer una imatge visual com a idèntica després d'una inversió esquerra-dreta. Aquest efecte és molt útil quan hem de reconèixer un mateix element en orientacions variades, però, no és complex quan hem de diferenciar entre 'p' i 'q', o 'b' i 'd', imatges que en invertir-són idèntiques, però diferents. Tenint en compte això, diversos estudis han indicat que les persones que no saben llegir responen amb temps similars davant estímuls visuals iguals en diferent posició, mentre que les persones alfabetitzades tarden més a fer la discriminació. Això pot explicar-se perquè quan s'aprèn a llegir es produeixen confusions d'aquest tipus de lletres fent inversions, el que a poc a poc va desapareixent amb la pràctica.