Quina pasta de dents han de fer servir els infants?

Els experts recomanen mirar la quantitat de fluor de l'etiquetatge de la pasta, ja que en molts casos no tenen la quantitat de fluor adequada

Si ens fixem en les pastes de dents infantils, sempre existeixen unes indicacions segons les edats. Pasta de dents recomanada per a majors de 6 anys, per a menors de 3 anys... Normalment aquestes indicacions fan referència a la quantitat de fluor que porta la composició. Pel que fa a aquesta concentració de fluor la Societat Espanyola d'Odontopediatria i de l'Associació Espanyola de Pediatria recomana:

  • Des que surt la primera dent fins als 3 anys la pasta de dents ha de contenir 1.000 parts per milió (ppm) de fluor. La quantitat ha fer servir, haurà de ser l'equivalent a un gra d'arròs.
  • A partir dels 3 anys, s'ha de continuar amb 1.000 ppm de fluor i la quantitat ha de ser aproximadament d'un pèsol.
  • Des dels 6 anys en endavant la pasta de dents haurà de tenir 1.450 parts per milió de fluor (ppm) i la quantitat haurà de ser de la mida d'un pèsol.

A més, els experts recomanen mirar la quantitat de fluor de l'etiquetatge de la pasta, ja que en molts casos no tenen la quantitat de fluor adequada, ja que el raspallat és la mesura més eficaç per prevenir l'aparició de càries amb la pasta fluorada apropiada.

El fluor és una eina eficaç per protegir l'esmalt de l'atac àcid bacterià i reduir el risc de càries dels nens.