Què és la disfonia infantil i com la tracta el logopeda?

Què és una disfonia infantil i com la tracta el logopeda?- Pares i Nens

Què és una disfonia infantil?

És una alteració permanent de la veu que fa que aquesta se senti ronca, amb galls, amb disminució del volum, canvi de to, sensació de manca d'aire per parlar...que dificulten l'expressió oral.

Què passa si per un constipat s'altera la veu?

En aquest cas es tracta d'una disfonia transitòria. Per tant, seria esperable que quan es curi el constipat també millori la veu.

Què cal fer quan es detecta a casa o a l'escola un nen/a amb disfonia permanent?

S'ha de visitar al metge otorinolaringòleg perquè valori l'estat de les cordes vocals mitjançant una prova senzilla que es diu laringoscòpia.

 Com és el tractament de la disfonia?

Quan les cordes vocals presenten alteracions estructurals com nòduls, pòlips, edema... el metge otorinolaringòleg ha de valorar si cal fer una cirurgia. Si s'ha d'operar és convenient fer unes sessions de reeducació amb el logopeda especialitzat en veu, abans i després de la cirurgia. Si no cal operar s'han de fer sessions de reeducació de la veu, per millorar-la i aprendre una tècnica vocal saludable.

Qui fa la reeducació de la veu?

El/la logopeda especialitzat en reeducació de la veu.

 Com són les sessions de reeducació de la veu?

Abans de començar la reeducació es fa una avaluació logopèdica per arribar a un diagnòstic funcional de la veu, que permet delinear un perfil vocal individual i així conèixer les necessitats de cada pacient.

Les sessions de reeducació tenen com a finalitat millorar la mecànica fonatòria, la qualitat de la veu i l'expressió oral.

A les sessions es fan jocs de relaxació del cos, dels músculs de la cara i de l'abdomen; exercicis de respiració, de veu, vocalitzacions, cant, lectura en veu alta, jocs de parlar amb titelles...

Quant dura la reeducació vocal?

La durada varia molt segons cada nen/a. Si es fa una sessió per setmana, de mitjana es necessiten uns 3 mesos (12 sessions). Després d'aquest temps les sessions es poden espaiar a una cada dues setmanes, fins que s'hagi automatitzat una tècnica vocal saludable (18 sessions en total).

 Com es pot afavorir un bon ús de la veu dels nens/es?

Els pares i mares són els models de veu per els nens/es. És convenient que us tracteu si patiu una disfonia.

 

FEM SALUT VOCAL SI:

-Parlem a un volum moderat i quasi mai cridem.

-Els aparells de casa no fan soroll quan parlem.

-Prenem aigua (1.5 litres al dia)

-Quan ens constipem fem servir el menys possible la veu parlada o cantada.