No ofeguem als infants

Que respirin i si pot ser, aire pur al carrer, al camp o a la muntanya

Els infants necessiten espai i també temps. Des que comencen a gatejar i, sobretot a caminar i a córrer, necessiten molts metres de terreny per descobrir, per experimentar i per desenvolupar-se.

És per això que cal deixar-los campar en llibertat, sense cloure'ls massa. També és important no ofegar-los amb joguines, massa regals, massa ninos o massa coses a fer. Cal que respirin i que no esdevinguin esclaus de les coses.

Que respirin, doncs. I, si pot ser, aire pur. Si pot ser, al carrer, al camp o a la muntanya. Tampoc no els estressem amb un horari o amb una agenda massa atapeïda. Deixem-los respirar i, alhora, respirem nosaltres. No ens estressem amb l'horari ni amb les obligacions. Arribem només fins allà on puguem i ells ens ho agrairan.