El mètode tradicional per fer llegir i escriure als nens

El mètode tradicional per fer llegir i escriure està basat en el fet que els alumnes aprenguin primerament les estructures més simples d'una paraula

El mètode tradicional per fer llegir i escriure als nens és conegut com a mètode tradicional pel mètode sintètic. Aquest és el més comú i el que, en general s'ensenya a la majoria d'escoles. Basat en el fet que els alumnes aprenguin primerament les estructures més simples d'una paraula, per després fusionar-les i crear paraules més complexes. Què significa? Que els nens comencen a aprendre les parts més petites de cada paraula, és a dir les lletres, per acabar formant frases.

  • El mètode alfabètic: Els nens comencen aprenent l'alfabet per les vocals A, E, I, O, U, així com la seva grafologia. Després, aprenen les consonants. I quan les saben, fusionen les dues i formen petites síl·labes com Ba, De, Fi, Mo, Pu... Més tard aprendran les paraules i finalment les frases.
  • El mètode fonètic: Els nens aprenen el so de cada lletra. Per exemple la M, la S, la T... així com la seva grafia. Segons els experts, aquest mètode força als infants a llegir i escriure, encara que no estiguin preparats, ja que aprenen de manera mecànica i sense significat per a ells.