Què valorar per escollir les activitats extraescolars?

Nenes a punt de fet ballet

Quan pel setembre comença el nou curs escolar és l'hora de triar les activitats extraescolars. Però com escollir les millors, dins del ventall cada vegada més ampli?

Els principals tipus d'extraescolars estan relacionats amb l'esport, el temps de lleure (casals, esplais, escoltisme...que aquestes últimes es desenvolupen normalment als caps de setmana), els idiomes, les arts com la música, el teatre, la dansa i la pintura i també el reforç escolar en el cas que ho necessitin, d'acord amb els tutors i pares. Aquest reforç convindrà que tingui un enfocament més lúdic que el de les classes que s'imparteixen al centre escolar.

Els beneficis de les extraescolars

  1. Afavorir el creixement personal reforçant la responsabilitat, autonomia i la maduresa intel·lectual.
  2.  Proporcionar habilitats socials i millora de la comunicació amb els altres.
  3.  A part d'aquests dos beneficis contribueixen també a la conciliació d'horaris de la vida familiar. L'augment de fer extraescolars està molt relacionat amb la incorporació de la dona al mercat laboral.

Com les escollirem?

S'han d'escollir consensuant les preferències dels nostres fills i filles. Els pares no podem imposar les que ens agraden a nosaltres. L'edat perquè comenci una extraescolar dependrà de la maduresa de cada nen, amb 7 anys ja és capaç de saber valorar quines li agradaria fer o no. Si no ho té clar, pot provar durant un trimestre i canviar-se al següent. En el cas per exemple, d'aprendre un instrument de música o canviar de practicar un esport.

El que hem de tenir clar és de no saturar-los. Els experts consideren que no haurien de suposar més de 3-4 hores setmanals, fer-ne una o dues i que els hi ocupin 2-3 tardes. En el cas de recomanar-ne alguna, opinen fer una activitat esportiva i un idioma. Això també dependrà del nivell de rendiment escolar que tinguin d'acord amb els seus tutors que puguin aconsellar quines fer.

La importància del temps lliure

És important que els nens i nenes tinguin temps lliure per jugar o "avorrir-se" sols o amb amics, descansar, pensar i llegir, perquè això els hi servirà per estimular la seva creativitat. Les famílies han de tenir en compte que les extraescolars no poden substituir el temps lliure del qual disposen per fer activitats junts.