Els principals problemes dels alumnes a l'escola catalana

A les escoles s'imparteixen cursos per mestres estar atents a possibles signes de assetjament escolar, assetjament o agressions sexuals que puguin patir els alumnes

De vegades llegim estadístiques sense adonar-nos del que realment signifiquen, perquè no ens parem a analitzar les xifres en profunditat. Avui ens centrarem en algunes que fan referència a l'estat de la infància i adolescència de Catalunya, que és la nostra realitat més immediata. Són estadístiques reals publicades per institucions i entitats fiables que realitzen estudis demogràfics cada any sobre determinats aspectes d'interès. Aquí us en detallem algunes dades...

  • El 29,4% d'infants i adolescents de Catalunya es trobaven en un entorn de risc de pobresa l'any 2015, segons podem consultar al web d'Institut de la Infància i Adolescència de Catalunya. Això són 3 de cada 10 criatures del territori, encara que costi de creure. L'estudi demostra que la taxa es cronifica i s'aguditza amb el pas dels anys malgrat les iniciatives que intenten minimitzar les conseqüències que això suposa.
  • El 60,5% de criatures pateixen problemes de comportament en algun moment de la seva vida segons es constata en un informe de l'Hospital de Sant Joan de Déu de 163 pàgines, publicat l'any 2016 que parla dels trastorns de comportament a Catalunya: TD (trastorn Disocial), TND (Transtorn negativista desafiant), o TDA/H (trastorn del dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat).
  • El 15% de nens i adolescents han patit abusos sexuals al llarg de la seva vida. Impacta saber que la majoria d'aquests casos es perpetren en l'àmbit familiar o en l'acadèmic i que només 1 de cada 15 arriba a coneixement de la policia.
  • El 14,8% dels nens i adolescents a Catalunya van patir alguna situació de bullying l'any 2015, segons un informe de l'OCDE que es va realitzar durant les proves PISA amb alumnes de 15 anys, tot i que a principis d'aquest 2019 la xifra es va incrementar fins al 20%.
  • El 21,5% dels nois i el 12,5% de les noies van abandonar prematurament els estudis l'any 2018 segons l'informe publicat al respecte per l'IEC (institut Estadístic de Catalunya)
  • El 27% d'infants de la ciutat de Barcelona manifesta que no està satisfet amb el seu cos, la qual cosa els pot provocar trastorns alimentaris al llarg de l'adolescència.

Certament, les dades són alarmants i així ho demostren tots els estudis que fan referència a la quantitat de nens i adolescents afectats per situacions diverses que posen els pèls de punta. Tant, que costa creure que hi hagi nens que creixin sense patir cap situació de risc. Per tant, és obligació de tots els adults estar al cas de l'entorn de les criatures per tal d'evitar en la mesura del possible que passin a formar part d'alguna d'aquestes estadístiques.

Però per no deixar-nos arrossegar pel pessimisme, també volem parlar de totes les accions positives que també es porten a terme per mirar de combatre aquestes realitats, que són moltes. Perquè a Catalunya hi ha un munt d'entitats i professionals que vetllen per mirar de millorar les condicions dels nens i adolescents d'arreu. Actualment, a les escoles s'imparteixen cursos per mestres estar atents a possibles signes de assetjament escolar, assetjament o agressions sexuals que puguin patir els alumnes. En ells s'ensenya a detectar, actuar i activar els protocols segons les circumstàncies. Tanmateix des dels centres educatius s'intenta prevenir l'abandonament escolar prematur i s'estableix contacte directe amb assistència social quan així es considera oportú.

També volem recordar que existeix un % elevadíssim d'alumnes que fan molts amics a l'escola, que aprenen moltes coses, que riuen moltes vegades al llarg del dia i que juguen i creixen envoltats de gent que els estima i es preocupa per ells. Entre tots hem de procurar que aquest percentatge arribi fins al 100% de tots els alumnes que tenim a les aules.