Els beneficis de la música pels nens

L'assignatura musical s'introdueix en edat preescolar per la importància en el desenvolupament intel·lectual de l'infant

Els nens i les nenes es relacionen des de ben petits amb la música, de fet quan són ben petits els hi encanta escoltar, ballar i canta cançons. La música també és una de les assignatures durant tota la vida escolar de nens i joves. L'assignatura musical s'introdueix en edat preescolar per la importància en el desenvolupament intel·lectual de l'infant a nivell auditiu, sensorial, de la parla i motriu.

La música és un element fonamental en la primera etapa del sistema educatiu, però també després. La música fomenta l'autonomia i les relacions entre els nens i nenes i aporta diversos beneficis. D'aquests beneficis els més destacats són 4:

1. Fomenta l'aprenentatge: La música estimula i accelera l'alfabetització. En aquest punt les cançons infantils juguen un factor clau gràcies al ritme i la repetició de síl·labes i paraules una i una altra vegada. A això se li suma els gestos i danses de les cançons que els animen a cantar. Està demostrat que cantar ajuda als infants a millorar la parla i d'entendre el significat del qual canten. A més, i si les cançons són en una altra llengua, facilita l'aprenentatge d'altres idiomes i potencia la seva memòria per recordar les paraules escoltades i cantades.

2. Seguretat: La música és capaç d'aportar-los seguretat emocional i confiança, ja que comparteixen cançons i crea un clima d'ajuda, col·laboració i respecte.

3. Concentració: La música aporta beneficis pel que fa a la concentració. Així cantar i escoltar música i cançons millora la capacitat d'aprenentatge en matemàtiques, ja que per tots és sabut que la música són matemàtiques.

4. Millora l'expressió corporal: La música desenvolupa l'expressió corporal, els ritmes de les cançons fan que el seu moviment corporal es coordini i es potenciï el control rítmic del cos. Amb la música, el nen millora la seva coordinació en combinar tota una sèrie de moviments.