Els avantatges de parlar mentre es juga

Parlar durant el joc els ajuda a desenvolupar el seu intel·lecte

Quan els nens i les nenes juguen normalment parlen i mantenen converses amb les joguines o amb ells mateixos interpretant personatges i rols. Parlar durant el joc els ajuda a desenvolupar el seu intel·lecte, ja que es posen en practica la comunicació. A més, aquest parlar mentre juguen, comporta altres avantatges. Els repassem:

 

  1. Amb la parla en veu alta pot practicar la comunicació interpretant els diferents rols dels personatges 
  2. És capaç d'empatitzar i veure diferents punts de vista d'una mateixa situació i depenent de quin personatge representar el càrrec que ocupa, per exemple: un metge i un pacient.
  3. Com que els personatges no s'interrompen, l'infant descobreix la importància del torn de paraula.
  4. Si els personatges tenen un conflicte, troba solucions perquè es posin d'acord.
  5. Afavoreix la creativitat en la creació dels personatges i la invenció de conflictes i solucions. 
  6. En escoltar-se a si mateix, pren consciència del que diu i com més exerciti, més facilitat tindrà per defensar els seus arguments a mesura que vagi creixent.
  7. Introdueix el vocabulari après i depenent de cada rol que interpreti, serà conscient de l'ús de la paraula i la importància d'aquesta.