Quantes proteïnes han de prendre els nens?

Un excés de proteïnes és una sobrecàrrega per al sistema digestiu dels nens

Dins de l'alimentació infantil el consum de les proteïnes són, com la resta dels aliments saludables, molt importants. Aquest nutrient té una finalitat estructural i reguladora. Les proteïnes siguin animals o vegetals, són imprescindibles en totes les etapes de creixement, en especial quan es requereix augmentar de pes i alçada. Les proteïnes promouen el bon funcionament de sistema immune i aporten aminoàcids, alguns d'ells creats pel mateix organisme i altres que s'obtenen únicament a través de l'alimentació, raó per la qual se les anomena essencials. Entre ells trobem el triptòfan, la fenilalanina, la metionina, entre d'altres.

Durant els primers anys de vida, les necessitats proteiques es troben al voltant d'1,5 grams al dia. Així un nen de 10 quilos de pes necessita 15 grams de proteïnes. Amb gairebé dos gots de llet de vaca al dia aquesta necessitat quedaria coberta, sense deixar marge per a les proteïnes de la resta d'aliments, alguns d'origen animal com carn, peix i ou i altres d'origen vegetal, com llegums.

Pels infants entre 1 i 3 anys, hi ha causa per la seva aportació com a font de calci i vitamina D, els lactis acostumen a ser la principal font de proteïnes. Tot i això moltes vegades s'arriben a aportar el doble de la necessitat real de proteïna. Un excés de proteïnes és una sobrecàrrega per al sistema digestiu dels nens, ja que el sistema renal ha de filtrar una quantitat elevada de compostos nitrogenats. L'excés de proteïnes es pot convertir en greix i acumular-se en l'organisme.