Els 8 erros que limiten la comunicació amb els nens i nenes

Sovint actuem sobre la seva comunicació amb la millor intenció, però no ho fem bé

Comunicar-nos correctament amb els nostres fills i filles no sempre és fàcil. De vegades actuem sobre la seva comunicació amb la millor intenció, però ho fem de manera errònia. Això fa que quan estem amb ells i volem que ens expliquin com estan a l'escola, que ens expliquin alguna cosa en particular o algun sentiment i responguin a les nostres preguntes, frenem la seva comunicació amb nosaltres i també amb altres persones.

Els 8 erros que limiten la comunicació amb els nostres fills

  1. Fer massa preguntes
  2. Posar a prova el seu coneixement
  3. Parlar-li de temes o de coses que desconeix i no sap donar resposta
  4. No saber els interessos del nen o de la nena
  5. Contestar per ell quan li fan preguntes altres persones. Si tarda a respondre, no hem d'interferir
  6. No donar-li temps a respondre les preguntes que li formulen nosaltres o els amics, familiars...
  7. Interrompre'l mentre està explicat alguna cosa per corregir-lo
  8. No escoltar-lo perquè tenim feina, estem mirant el mòbil, l'ordinador o la televisió


 

Més informació