Les 4 tècniques d'estudi per alumnes de primària que asseguren l'èxit

Segons la Universitat Harvard hi ha diferents mètodes d'aprenentatge, que es poden basar en 4 tècniques

Disposar d'un entorn tranquil, ben il·luminat i amb poques distraccions són essencials per assegurar un entorn que faciliti l'estudi. A això se li ha de sumar compromís i disciplina i algunes pautes d'estudi perquè l'alumne adquireixi els coneixements de manera eficaç. Segons la Universitat d'Harvard hi ha diferents mètodes d'aprenentatge, que es poden basar en 4 tècniques:

1. Prendre apunts a mà: aquesta és la millor manera de retenir les idees; escrivint-les de nou. Encara que estem a l'era de la tecnologia, hem d'evitar ordinadors i tauletes i fomentar l'escriptura i que faci resums i esquemes. Això farà que es retingui les idees que ha d'aprendre, ja que quan s'escriu en un teclat, la velocitat fa que el cervell no arribi a processar els coneixements de quan escrivim a mà.

2. Lectura: La millor opció és que els estudiants facin una primera lectura del text a estudiar. Aquesta lectura ha de ser en profunditat i que es comprengui tot el que llegeix. La lectura es pot fer en veu alta amb l'objectiu de fomentar la concentració i l'atenció. L'infant s'ha de centrar-se a entendre el que està escoltant. Els especialistes recomanen que aquesta lectura es faci només una vegada, i abans de fer una segona, s'intenti recordar el contingut.

3. Fer pauses curtes: pels nens i nenes no és aconsellable estudiar moltes hores seguides. Està comprovat que després d'un temps determinat, la concentració i l'atenció de l'infant disminueix considerablement i com més petit sigui, menys capacitat retentiva tindrà. Per invertir aquesta situació hem de fer descansos breus i amb 5 minuts d'aixecar-se de la cadira, beure aigua o distreure's ja n'hi ha prou. Tot i això evitarem que aquests 5 minuts siguin per veure la televisió o connectar-se a la tecnologia.

4. Alternar les assignatures: encara que normalment els fem acabar els deures d'una matèria determinada, és una bona pràctica canviar de tema. Fer aquest canvi és molt beneficiós per al cervell i fomenta la concentració, es reactiva l'atenció i es guanya en qualitat d'estudi.