Rotavirus, què és i com detectar-lo

El començament dels símptomes per rotavirus és de cop i pot desencadenar fortes diarrees, vòmits, dolor abdominal, febre i malestar general

El rotavirus és un virus que provoca gastroenteritis aguda en la infància i produeix diarrea greu. A l'hivern és quan hi ha més incidència i és un dels virus que més ingressos hospitalaris genera en bebès i entre nens i nenes.

Encara que en els països desenvolupats la mortalitat per rotavirus és molt i molt baixa, ja que s'aplica rehidratació fàcilment accessible, en els països subdesenvolupats, el rotavirus causa entre 180.000 i 450.000 morts anuals de menors de cinc anys. El rotavirus el pateixen més els infants menors de dos anys. 

La incubació per rotavirus se situa entre les 24 i les 72 h, i pot anar d'una infecció asimptomàtica fins a ser greu. El començament dels símptomes és de cop i pot desencadenar fortes diarrees, vòmits, dolor abdominal, febre i malestar general. Uns símptomes que desapareixen entre el tercer i el setè dia després de la infecció, però poden durar fins a dues o tres setmanes.

Segons l'Associació Espanyola de Pediatria, entre el 20 i el 40% dels casos comporta infecció respiratòria. Per tractar la gastroenteritis per rotavirus no existeix un tractament antiviral i és de suport per prevenir i tractar la deshidratació. Si hi ha dificultat en la ingesta de líquid i si hi ha deshidratació severa, l'infant s'haurà d'hospitalitzar.