Què és la costella cervical i com afecta els bebès

L'especialista ha de fer un seguiment de l'evolució de la costella cervical perquè segueixi uns hàbits correctes

La costella cervical s'origina en el primer trimestre de gestació i és una malformació de desenvolupament. La costella cervical es dona més en nenes que en nens i es desconeix perquè la incidència és superior en el gènere femení.

Encara que la malformació que provoca la costella cervical es pot corregir amb una operació senzilla, si aquesta no comporta complicacions, el metge pot descartar dita operació. L'especialista, però fa un seguiment de l'evolució de la costella cervical perquè segueixi uns hàbits correctes com seure amb l'esquena recta, caminar sempre recte... unes mesures que tenen com a objectiu no alterar la vida quotidiana del bebè.