OMET

Les inscripcions es realitzen a l'OMET i a les escoles. El preu varia en funció de l'activitat esportiva i el temps de pràctica.

L'OMET desenvolupa un programa d'esport en edat escolar que es fa fora de l'horari lectiu i està dirigit a infants i joves de 2 a 16 anys, amb activitats competitives i no competitives per tal d'assolir una correcta pràctica esportiva amb els objectius:

  • Complementar l'educació.
  • Ajudar a la formació integral.
  • Ajudar a la socialització.
  • Millorar les capacitats físiques i coordinatives.
  • Crear la necessitat de la práctica física i esportiva.

 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTS SENSE COMPETICIÓ

Psicomotricitat (P3 i P4)

Amb aquesta activitat volem oferir als infants la possibilitat d'experimentar amb el propi cos mitjançant activitats físiques dirigides a millorar el desenvolupament motriu cognitiu, el coneixement del propi cos i l'entorn.

Iniciació Esportiva (P5 i 1r)

L'objectiu és donar una base esportiva, àmplia i genèrica a tots aquells nens i nenes que vulguin iniciar-se en el món esportiu.

Multiesport (2n i 3r)

Els infants inscrits en aquest programa practiquen el bàsquet, l'handbol, el futbol sala, el rugbi i el voleibol a partir de jocs esportius per tal d'anar assolint una base poliesportiva i amb l'objectiu de conèixer l'esport. Al llarg del curs es realitzen 5 trobades per tal d'iniciar-se en la competició.

Hip-Hop (de 2n a 6è)

Els participants hauran d'interpretar diferents coreografies amb un grau de dificultat creixent a partir de classes dirigides.

Gimnàstica Rítmica (de 1r a 6è)

L'objectiu principal és donar a conèixer aquesta disciplina esportiva amb què les nenes desenvoluparan la coordinació, l'expressió corporal, el sentit de l'oïda... S'hi introdueixen aparells propis de la gimnàstica (pilota, corda, cèrcol, cinta i maces).

Ciclisme (de P4 a 2n d'ESO)

Hi ha 3 grups d'activitat: aprenentatge, iniciació i perfeccionament. Des d'aprendre anar amb bicicleta sobre dues rodes a buscar el domini de les habilitats bàsiques del ciclisme, coneixement de la mecànica de la bicicleta i sortides rurals i urbanes i curta i llarga durada, segons el nivell.

Karate (de 1r a 6è)

El Karate és un art marcial que ha esdevingut esport i que manté l'essència de la metodologia tradicional que respon a la definició literal de "karate-do" ("el camí de la mà buida"). El "Sensei" guiarà a l'alumne en el seu aprenentatge per aprendre l'activitat i poder anar progressant i superant els examens de cinturó.

ESPORTS AMB COMPETICIÓ

Jocs Esportius Escolars

Els Jocs Esportius Escolars (JEE) és un programa que estableix la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i estan organitzats pels Consells Esportius Comarcals i els Ajuntaments de cada municipi amb la col·laboració dels centres d'ensenyament, clubs i entitats esportives.

Adreçat a tots els nens i les nenes de 3r a 6è de primària que vulguin aprendre i practicar un esport de competició amb un objectiu merament formatiu. Les edats s'estructuren en categories, que estan relacionades amb els cicles educatius.

ESPORTS D'EQUIP:

Bàsquet, handbol, voleibol i futbol sala (de 3r a 6è)

Es desenvolupen amb la col·laboració de les entitats del municipi, on els nens i les nenes tindran l'oportunitat d'aprendre la tècnica, la tàctica bàsica i específica de l'esport triat. És la competició que complementa la pràctica esportiva que es fa a l'escola entre setmana i en horari no lectiu. Es fa una competició els dissabtes al matí i es juga amb equips d'altres escoles del municipi o de la comarca.

Aquesta activitat ha d'integrar el compromís dels pares i les mares a l'hora de respectar el calendari de la competició i l'assistència als partits, per garantir la pràctica de la resta d'alumnes.

ESPORTS INDIVIDUALS:

Atletisme (de 2n a 6è)

L'objectiu de l'activitat és conèixer i aprendre les tècniques bàsiques de la carrera, el salt i els llançaments a partir de formes jugades i complementar l'activitat amb la participació en competicions escolars de manera puntual.

Escacs (de 1r a 6è)

Aprenentatge dels moviments de les peces i de les estratègies bàsiques.

Tennis Taula (de 3r a 6è)

Aprenentatge de les tècniques i els cops bàsics del tennis de taula. Hi ha la possibilitat de participar en jornades individuals i per equips.