Equip GOC Sant Cugat- Psicologia

Equip GOC Sant Cugat, atenció psicològica per a nens i adolescents i assessorament a pares.

COM SABEM SI HEM DE CONSULTAR AL PSICÒLEG?

En ocasions, els pares ens sentim desorientats, desbordats o  no entenem què li passa al nostre fill. Tenim la sensació que hi ha aspectes determinants del seu desenvolupament que poden millorar però no sabem com abordar-ho. D'altres, son els mestres, pediatres o altres professionals els que ens han recomanat consultar.

DE QUINA MENA DE DIFICULTATS ESTEM PARLANT?

- Dificultats d'aprenentatge: baix rendiment escolar, impulsivitat, atenció, hiperactivitat.

- Dificultats en el comportament a l'escola, a casa.

- Dificultats en processos de dol, separacions i divorcis.

- Dificultats en el control d'esfínters.

- Trastorns del son.

- Trastorns del desenvolupament: trastorn de l'espectre autista, Asperger, retard maduratiu.

- Trastorns emocionals, de la personalitat, de la relació i del vincle, pors i ansietats.

I DONCS, QUÈ HEM DE FER?

El primer pas es fer la consulta. No sempre serà necessari un tractament posterior però sí resulta imprescindible obtenir un diagnòstic clar i la millor orientació terapèutica possible.

COM TREBALLEM A EQUIP GOC?

En primer lloc, establim una primera visita amb els pares on recollim tots els aspectes que més preocupen. Posteriorment, en una segona visita amb el nen/a o adolescent de manera individual - o conjunta si és necessari -, acabem perfilant el diagnòstic, eina imprescindible per establir el tractament adequat.

Tot seguit establim la necessitat o no d'iniciar el tractament psicològic i determinem la freqüència de les sessions psicoterapèutiques.

Altrament, és imprescindible fer un treball en comú entre les diferents àrees de relació implicades en la vida de l'infant o l'adolescent com ho son la família i l'escola, amb  reunions periòdiques per posar en comú l'evolució i els canvis que calgui aplicar en el tractament.

QUANT  TEMPS DURA UN TRACTAMENT?

Depèn. La resposta no pot ser mai la mateixa en tots els casos. Els tractaments psicològics tenen una durada variable, doncs s'adapten sempre a la situació de cada infant i adolescent. La psicoteràpia dura el temps necessari per treballar les dificultats existents.

Això sí, un cop establert el diagnòstic, la pauta i previsible durada del tractament quedarà determinada, sempre subjecta a variacions en funció de l'evolució del nen o adolescent.

QUINS BENEFICIS OBTINDREM?

El procés terapèutic té com a objectiu aconseguir el benestar de l'infant o adolescent i de la seva família. Una psicoteràpia a temps permet no només resoldre els problemes o millorar-ne les dificultats que es presenten, sinó actuar de manera preventiva atenuant futures conseqüències.