Tot el que ha de tenir una farmaciola quan hi ha nens a casa

Els cops, les contusions, els talls, durant tot l'any i la febre i els mocs a la tardor i l'hivern són els clàssics a totes les cases amb infants. Per fer front als petits accidents i altres incidències és important tenir una farmaciola al dia quan hi ha nens a casa. I és que el mal estar i els accidents arriben quan arriben, pel que la farmaciola ha de contendir medicaments i altres per fer front a les incidències.

Per això és important tenir a l'abast una farmaciola per prestar els primers auxilis. També hem de saber que fer servir per a cada cas, ja que no serveix de gaire tenir material que no sabem com utilitzar i saber perquè serveix cada medicament per administrar correctament. Però que és el que no pot faltar a la farmaciola? T'enumerem els principals productes que ha de contenir qualsevol farmaciola que hi hagi a les cases amb infants.

A la nostra farmaciola no pot faltar:

 • Un termòmetre.
 • Antisèptics per netejar petites ferides.
 • Aigua oxigenada per a les ferides.
 • Alcohol de 70° per desinfectar.
 • Apòsits de gasa.
 • Esparadrap
 • Tiretes, benes i cotó.
 • Tisores i pinces.
 • Pomades antibiòtiques.
 • Sèrum fisiològic per netejar ulls i el nas de mocs.
 • Antipirètics que ajudin a baixar la febre i combatre el dolor.
 • Analgèsics infantils.
 • Crema hidratant per a cremades.
 • I una bossa de gel sempre en el congelador per rebaixar la inflamació de les contusions.

En cas d'urgències cal tenir trucar al 112, el telèfon d'urgències de Catalunya i el telèfon del Servei de Toxicologia: 91 562 04 20.