Com prendre la temperatura per saber si els infants tenen febre

Prendre correctament la temperatura és important per conèixer si s'està travessant un procés infecciós

L'actual situació de pandèmia per la Covid-19 obliga a prendre la temperatura als infants abans d'anar a l'escola. A més, i cada centre educatiu prendran la temperatura abans d'iniciar l'activitat docent. La febre no és una malaltia, sinó un símptoma d'infecció vírica o bacteriològica. Hem de recordar que la febre suposa una solució a la infecció.

Per això, prendre correctament la temperatura és important per conèixer si travessant un procés infecciós. 

Segons l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària, la temperatura es pot classificar segons els graus: 

  • Temperatura normal: 36-37° C en el cas axil·lar i fins a 37,5° C rectal
  • Febrícula: Entre 37 i 38° C
  • Febre moderada: Entre 38 i 39° C
  • Febre alta: Entre 39 i 40° C
  • Febre molt alta: Més de 40° C


A quines parts del cos podem mesurar la temperatura:

  • Via rectal: És tracta d'un mesurament molt fiable, ja que es mesura la temperatura central del cos i s'altera menys per factors externs, és perillós si el nen es mou i el termòmetre es trenqués, pel que no està recomanada de forma rutinària. Mesura en el recte, es considera normal una temperatura d'entre 36,5 i 38º C.
  • A la boca: S'ha de col·locar el termometre sota la llengua, tancant els llavis i respirant pel nas. A la boca, es considera normal una temperatura una mica més baixa, d'entre 35,5 i 37,5º C.
  • A l'aixella: És el mètode preferit i més estès per ser el més fàcil de prendre. Per prendre-la posarem el termometre sota de l'aixella i pressionar el braç contra el cos. La temperatura normal és d'entre 34,7 i 37,3º C.