El paper de les famílies davant d’un context educatiu de presencialitat discontinua

Hem d'estar preparats per la modalitat de presencialitat discontinua

Les tecnologies digitals permeten millorar i facilitar les nostres tasques quotidianes i professionals. La situació de la Covid-19 ens ha evidenciat el paper clau que tenen les tecnologies potenciant un increment de la digitalització de la població i amb ella la necessitat de formar-se per optimitzar més i millor les possibilitats que ens ofereixen aquestes eines de comunicació.

Les famílies (mares, pares, tutors, etc.), especialment les que tenen a càrrec fills en etapes d'educació infantil i primària, s'han convertit en el vincle entre l'escola i el nen. Han hagut de gestionar aquest vincle abocant-se de manera sobtada i intensiva en l'ús de les tecnologies digitals molts d'ells sense tenir integrades aquestes competències digitals en la vida personal, social o professional. Hem pogut veure com algunes d'elles s'han sentit superades, angoixades i perdudes davant de la irrupció precipitada d'haver d'utilitzar una eina o altra de comunicació síncrona per no perdre el vincle entre l'escola i la família. Davant d'aquesta situació s'ha visibilitzat la necessitat de resoldre l'accés a Internet per a totes les famílies. També l'accés a dispositius entre els membres de les famílies.

En molts casos les famílies no han pogut estar a l'altura, o no han estat capaces de poder donar resposta al què es demanava. També s'ha evidenciat que molts dels processos educatius que es produeixen a l'aula, s'han hagut de materialitzar en entorns no presencials, d'avui per demà, això ha comportat incorporar nous dispositius, plataformes i eines d'una forma ràpida i sobrevinguda. És evident que les famílies, especialment aquelles que són més vulnerables, ho han sofert en la pròpia pell, experimentant una bretxa digital degut a la manca d'alfabetització digital en uns casos i la manca de recursos en altres.

És en aquest escenari, en el que les famílies han pres consciència de la necessitat de ser competents digitals, d'estar capacitat en l'ús de les tecnologies, tant com a usuaris com per poder tenir criteri i visió crítica de l'ús de les tecnologies per poder educar als seus fills i/o filles.

El nou curs escolar començarà presencialment, però tal com ja anticipen els nostres científics no sabem com continuarà i ens caldrà estar preparats: institució educativa i famílies, per donar el total suport a les nenes i nens durant tot el curs acadèmic. Hem d'estar preparats doncs per la modalitat de presencialitat discontinua.

Mares i pares, com a primers educadors dels infants, són l'element clau i determinant a l'hora d'acompanyar i orientar els nens i les nenes cap a un ús segur, responsables i crític de les tecnologies digitals. Que les famílies estiguin més empoderades digitalment ha de facilitar la participació i la col·laboració entre aquestes i els centres educatius per canalitzar un procés tan complex com és la tasca de l'educació dels nens, adolescents i joves. En definitiva caminar junts en aquesta experiència de vida que és l'educació integral dels fills en la societat digital en la que ens ha tocat viure.