Les mesures per evitar brots del Covid-19 a les escoles

La detecció precoç de casos és important per mantenir entorns segurs

A tota l'escola:

 • No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5° o altres símptomes compatibles amb la Covid-19.
 • Totes les persones de més de 6 anys han d'entrar al centre amb la mascareta ben posada.
 • Als passadissos també s'ha de dur la mascareta.
 • Cada classe es considera grup estable de convivència, alumnes i el professor. Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.
 • L'ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s'haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s'haurà de fer respectant les mesures de seguretat.
 • Els docents que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d'1,5 metres amb els alumnes.
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.
 • Es garantirà l'accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.
 • S'implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre.
 • S'ha d'evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d'estar desinfectats prèviament.
 • Els professionals dels centres educatius han de portar la mascareta i respectar la distància si no estan amb el seu grup estable de convivència.


Al menjador:

 • Cal rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables.
 • No es poden compartir estris ni menjar.


Al pati:

 • S'ha d'estar amb el grup estable de convivència.
 • L'ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s'haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • No es poden compartir estris, joguines, ni menjar.