El valor de les xifres en l'anàlisi econòmica

Acostuma a passar que, quan llegiu les paraules "anàlisi econòmica", molts comenceu a pensar en quelcom més bé complicat. Els qui heu cursat estudis específics, us vindran al cap termes com creixement de vendes, productivitat, despeses de personal i un llarg etcètera. No és el meu objectiu tocar res de tot això. El que pretenc és donar un enfocament d'anàlisi pràctic per a finances personals o de petits negocis.

Tots som com una petita empresa. Qui sigui autònom o emprenedor segur que ho té clar. Qui no ho sigui, farà bé de ser conscient que la majoria de decisions impliquen diners. Sempre val la pena fer una anàlisi econòmica. I més ho és com més important sigui el que vulguem decidir. Veurem a continuació un exemple per a qui tingui un negoci. I després, un altre aplicat a finances personals. En realitat, no hi ha tanta diferència entre els dos.

Anàlisi econòmica per a autònoms i petits empresaris

Darrerament, em trobo sovint amb clients que condueixen els seus negocis gairebé a cegues. A vegades porten una comptabilitat perquè estan obligats a fer-ho. Però consideren aquesta com un tràmit administratiu. No en treuen profit.

Comptabilitzar apunts amb criteris que facilitin la presa de decisions té molts avantatges. Gairebé tothom qui ven està diversificat. Dedica esforços a diversos productes o serveis, o diverses famílies d'aquests. Sabeu què us dóna més diners? Com convé repartir-hi els recursos dels quals disposeu?

En cas que la comptabilitat no ajudi, fer una bona anàlisi econòmica bàsica no és molt complicat. N'hi ha prou amb dedicar unes hores a desglossar vendes i el seu cost variable entre els diversos productes o serveis. Si restem l'un de l'altre, tindrem el marge de contribució. La suma dels marges de contribució ens hauria de donar diners suficients per a eixugar les despeses fixes. En cas contrari, tindrem pèrdues. No generarem ingressos que ens ajudin a viure.

En el moment que comparem el marge de contribució amb la xifra de vendes que l'origina, determinarem en què guanyem més diners. Si és al nostre abast, l'ideal seria potenciar aquestes vendes. Si no sabem on ens guanyem la vida, ens manca una informació bàsica en el nostre negoci.

Per últim, si l'anàlisi econòmica del que ha passat fins ara resulta interessant, encara ho és més la pressupostària. Quan a partir de dades històriques intentem imaginar-nos el futur, podem estimar quines accions cal portar a terme per a obtenir el que desitgem.

Anàlisi econòmica en finances personals

Considereu que en un àmbit domèstic no és aplicable el que s'esmenta anteriorment? No us enganyeu. És cert que en una llar no hi ha vendes com a tals. Però sí que hi ha ingressos i despeses associades a aquests.

L'anàlisi econòmica també facilita la presa de decisions a qualsevol llar. L'experiència amb clients demostra que no sempre tot surt tant a compte com podria semblar:

  • Posar a la venda un pis per comprar-ne un altre, amb totes les despeses a fons perdut que això comporta.
  • Atrevir-nos a canviar d'empresa o feina, si no comparem pros i contres. Potser guanyem més sou. Però igual perdem una possible indemnització per acomiadament a la que ara tenim dret. O ens gastarem força diners en desplaçaments que abans no fèiem.
  • Demanar els serveis una cangur per a cuidar els fills ens comptes de sol·licitar una petita reducció de jornada, si aquesta és possible.

Confeccionar una llista exhaustiva de la quantitat de decisions que recomanen una anàlisi econòmica seria complicat. No hi ha res com a començar a analitzar xifres per a adonar-te'n.

A acOnseguir ja tenim gairebé 10 anys d'experiència ajudant a gent com tu a prendre decisions a partir d'una bona anàlisi econòmica. I sabem que una bona part de l'èxit de les decisions que prenem depèn del temps que dediquem a això. T'animem a invertir-hi temps. Els resultats milloren en conseqüència.