Les 7 passes per a un millor benestar financer

Parlàvem a la nostra darrera entrada a Pares i Nens de la transformació financera que predica en Dave Ramsey. Si hem seguit les indicacions de l'anterior lliurament, hem pres consciència de quina és la nostra situació. També coneixem les quatre creences que ens serveixen de base per a iniciar el procés. Ja podem donar el primer pas dels set que l'autor ens proposa. Anem a conèixer les 7 passes que ens porten a un millor benestar financer.

Tot el que segueix a continuació se sustenta quan prèviament hem aconseguit que els ingressos superin de manera generosa les sortides de diners. Per a posar-se en forma, fa falta esforç. L'objectiu val la pena. Vegem-ho.

Pas 1: el coixí mínim

La primera parada és reunir un estalvi base que ens permeti reaccionar a emergències sense recórrer a l'endeutament. La intenció és que un cop ens posem a reduir el deute seriosament (pas 2) no ens trobem que amb el primer imprevist ens calgui recórrer de nou a endeutar-nos.

De fet, sovint recomanem quelcom similar els nostres clients. Mentre els diners són en poder nostre, els podem utilitzar per al que faci falta. Abans de començar a pagar, assegurem-nos una liquiditat mínima.

Pas 2: reducció de deute amb efecte "bola de neu"

Quan comptem amb un coixí per a reaccionar a petits imprevistos, ens enfoquem a reduir deute. I per a saber a què ens enfrontem, res millor que fer una llista dels diversos préstecs. En general, queden excloses les hipoteques. El motiu és que la seva finalitat és finançar un habitatge que permet deixar de pagar un lloguer (despesa). A més, una casa de propietat sempre és un estalvi, immobiliari i poc líquid perquè hi vivim, però estalvi al cap i a la fi.

És recomanable començar pel deute més car. El que paguem més interessos. En Dave Ramsey introdueix una variant psicològicament molt interessant. Si es comença pel més fàcil de pagar, com ell proposa, aviat podem tenir un primer èxit. I això ens motivarà encara més a seguir endavant.

L'efecte bola de neu deriva que, cada cop que acabem de pagar un préstec, els diners que dedicàvem a reduir-lo ens donen capacitat addicional per a liquidar més ràpidament el següent.

D'altra banda, resulta gratificant anar ratllant de la llista allò que ja hàgim pagat. És fantàstic anar eliminant línies i veure com augmenta la nostra força financera.

Pas 3: el coixí necessari

Un cop alliberats de deute, podem utilitzar tot l'estalvi que anem generant per a aconseguir un coixí amb el qual ens sentim realment còmodes. No hi ha normes al respecte. Cadascú demanarà un nivell diferent de diners per a estar confortable.

A títol orientatiu, potser una persona amb ingressos irregulars (posem per cas un autònom) necessitarà més coixí que no pas un funcionari. O també pot influir la càrrega familiar que depengui d'aquest estalvi. No és el mateix haver de respondre per un sol que per una família de cinc membres.

Pas 4: aconseguir el benestar per a la jubilació

La nostra coincidència amb en Dave Ramsey és plena. Matemàticament, és complicat mantenir l'actual sistema de pensions de jubilació, i tots faríem bé d'anar acumulant un capital que ens permeti complementar la pensió que finalment ens toqui.

Atès el fet que estem parlant d'un estalvi a llarg termini, els productes que escollim com a vehicle hauran de ser adequats a aquesta finalitat.

Pas 5: assegurar els estudis dels fills

Alguns podríem discrepar en l'ordre, podria ser un pas anterior. En tot cas, els que tenim fills hauríem d'estar preparats per a afrontar els seus estudis sense recórrer al deute. I el producte d'estalvi escollit hauria de tenir un horitzó temporal de curt o mig termini.

Pas 6: eliminar la hipoteca

A hores d'ara, si hem fet els deures anteriors, haurien de quedar resolts els imprevistos, una jubilació digna i els estudis dels fills.

Des d'aquest punt privilegiat, seria el moment d'esdevenir propietaris absoluts de l'habitatge on vivim. És el darrer pas per a erradicar el deute.

Pas 7: gaudir, invertir i donar

Eliminats deutes i amb tots els mínims coberts, les paraules gaudir, invertir i donar prenen molt de sentit. Recordem que els diners no són pas una finalitat, sinó més aviat un mitjà. Un cop assegurada la qualitat de vida desitjada, és un moment ideal per a divertir-nos, invertir amb més risc o dedicar-nos a ajudar als altres.

T'animes a donar el primer pas i anar seguint aquesta ruta?