Tot el que has de saber sobre el pagament de les quotes de les guarderies i col·legis

El cobrament de la totalitat de la quota està justificat si aquesta modalitat online s'imparteix de manera completa i es garanteix l'avaluació de l'alumne

L'estat d'Alarma decretat el 14 de març i les mesures d'aïllament social que estableix el Reial decret 463/2020, així com les múltiples pròrrogues, han provocat una gran confusió sobre el pagament de les quotes de les guarderies i col·legis dels nostres fills i filles. 

En aquest article us deixem les preguntes més freqüents que hem detectat amb la finalitat de poder resoldre els vostres dubtes.


Poden cobrar-me la quota mensual de la guarderia o el col·legi privat dels meus fills o filles?

No. Les guarderies i els col·legis no estan prestant el servei pel qual van ser contractats, per la qual cosa no poden obligar-nos a pagar la quota d'abril. Si el teu rebut ha estat cobrat, tens el dret a retornar-lo sobre la base de la suspensió dels seus serveis.


Però que passa amb el rebut del mes de març que vaig pagar abans de l'estat d'alarma?

Legalment, pots optar entre la devolució dels diners o ser compensat amb una bonificació.

  • Si et retornen els diners, serà en funció dels dies lectius de març que no hem gaudit del seu servei, has de tenir en compte la proporció de les vacances de setmana santa per exemple, aquests dies no computen en el descompte de la quota.
  • En les bonificacions, també serà pels dies lectius no gaudits i hauria d'aplicar-se durant el primer mes que el servei torni a la normalitat.

Per als pròxims mesos, en funció de quant temps es prorrogui l'estat d'alarma, han d'aplicar-se els criteris anteriors.


TIPS a tenir en compte:

 

  • No poden amenaçar-te de privar-te d'una plaça l'any vinent.
  • Correspon als pares acceptar o no "la bonificació" dels dies que els serveis ha quedat suspès. Si no acceptes la bonificació, tens el dret a exigir perfectament la devolució de les quotes.


Que passa si m'han ofert prestar el servei online?

El cobrament de la totalitat de la quota està justificat si aquesta modalitat online s'imparteix de manera completa i es garanteix l'avaluació de l'alumne.
Si no és així, s'aplicaria una quota proporcional al servei prestat.

No estem obligats a acceptar aquesta modalitat online, ja que nosaltres contractem un servei presencial i l'online, seria una modalitat diferent del que nosaltres contractem inicialment. Si no volem aquesta nova modalitat, hauran de retornar-nos els diners que correspongui. Encara així, us recomanem en aquest cas, un pacte per consensuar una solució per a evitar més retards en el curs escolar.


Despeses escolars o extraescolars, tinc obligació de continuar pagant-les?

Es considera il·legal cobrar també serveis com el menjador, transport o activitats extraescolars pel mateix motiu, el fet que aquests serveis estan suspesos.