Custòdia compartida, existeix una edat mínima?

La custòdia compartida és aquell règim en el qual s'atribueix la guarda i custòdia a tots dos progenitors.

Amb aquest article, aclarirem dubtes en l'aplicació d'aquest règim per a menors de curta edat.

Factors a tenir en compte per a aplicar el règim de guarda i custòdia.

En l'actualitat, sempre que sigui en interès del menor, és el sistema de guarda de preferència. Per a això es tenen en compte múltiples factors:

  • El comportament i temps anterior dels progenitors dedicat als menors.
  • La relació entre els progenitors
  • La distància entre els domicilis dels progenitors o el col·legi
  • Si té edat suficient, el desig del menor.

Custòdia compartida en menors de molt curta edat.

En aquests supòsits resulta molt complicat aplicar els criteris establerts anteriorment, i és aquí quan poden sorgir-nos dubtes:

Hi ha una edat mínima per a la custòdia compartida? És possible la custòdia compartida en lactants?

En qualsevol cas, ha d'estudiar-se cada cas concret per determinar quin és el règim de guarda i custòdia més adequat.

Respecte a l'edat mínima per a establir la guarda i custòdia compartida, ni la pròpia normativa legal ni el Tribunal Suprem ha establert una edat mínima per a establir la custòdia compartida.

Però sobre la base del que ve establint la jurisprudència en general, podríem establir certs criteris:

Custòdia compartida en lactants.

Són moltes les Sentències en les quals no atribueixen aquest règim de guarda fins que el menor no tingui més de 6 mesos d'edat i això, basant-se en el fet que les recomanacions dels pediatres determinen que fins a aquesta edat els nadons siguin alimentats a base de llet materna.

En substitució al règim de guarda i custòdia compartida en menors de 6 mesos, els jutges per exemple poden establir un règim molt ampli de règim de visites però totes les pernoctes amb la mare.

Custòdia compartida en majors de 6 mesos.

Sobre la base de l'anteriorment establert, per tant, cada vegada són més les sentències que a partir dels 6 mesos han acordant la guarda i custòdia compartida, ja que l'alimentació per llet materna ja passa a ser complementaria, podent-se substituir per exemple per llet adaptada.

En aquest supòsit, l'escassa edat del menor és tinguda en compte per a determinar el règim però dependrà de cada cas i els jutges, com a possible solució, el que fan és un règim progressiu que afavoreixi l'adaptació per a la futura custòdia compartida. Per exemple, visites molt freqüents amb el progenitor no custodi i anar ampliant-les a poc a poc fins les pernoctes.

A partir de l'any.

A partir de l'any, els tribunals ja no consideren que l'edat del menor per si mateixa sigui "un obstacle" per a aplicar el règim de guarda i custòdia, sempre que es consideri que és el règim més beneficiós per al menor.

Els Tribunals valoren cada cas, no són normes que puguin ser aplicades de forma automàtica i genèrica, prevalent sempre l'interès del menor.