Rutina i hàbits a la nostra vida

Quan és d'important establir una rutina o uns hàbits a la nostra família i al nostre dia a dia?

La rutina és el costum de fer una cosa d'una determinada manera amb uns horaris prèviament condicionats.

Els hàbits són rutines que nosaltres mateixos incorporem a la nostra rutina diària per tal d'aconseguir una millor qualitat de vida.

Quan som joves, la paraula rutina té unes connotacions clarament negatives. L'associem a paraules com monotonia i avorriment.

A mesura que anem creixent, la paraula s'omple de matisos positius, perquè s'acaba identificant amb ordre i quotidianitat, aspectes que de grans valorem molt més.

Hi ha qui no suporta la rutina diària, s'estressa quan veu que dia rere dia les dinàmiques es repeteixen.

Al contrari, hi ha qui la necessita, perquè qualsevol situació nova l'incomoda o li crea inseguretat.

En qualsevol cas, està clar que la rutina, és també un senyal que les coses rutllen. I hem d'estar contents i agraïts de poder gaudir d'ella el màxim possible.

Com a mare i com a mestra he constatat que les rutines són bones pel creixement, perquè ajuden a donar seguretat als nens, per tant, hem de proporcionar rutines diàries adequades als nostres fills i alumnes a cadascuna de les seves edats, per tal que finalment, quan siguin adults, siguin capaços d'ajustar i assumir amb alegria les rutines que els hagi de tocar viure en un futur.

Les rutines diàries són variades depenent de la vida laboral, familiar o personal de cadascú. Depenen de molts factors: del tipus de feina que tinguem, de les nostres obligacions, de si tenim o no salut i de la nostra situació econòmica i personal. Normalment, les rutines són ineludibles i no sempre depenen de nosaltres, per tant les hem d'assumir perquè formen part de la nostra realitat (l'horari d'anar a l'escola, d'entrar a la feina, dels comerços on hem de comprar…). Els hàbits, en canvi, els podem triar i ens els podem autoimposar per tal de millorar la nostra qualitat de vida o els resultats d'allò que volem aconseguir.

Sigui com sigui, les persones hem d'acabar fent front a la nostra rutina diària particular i el millor és aconseguir que ens agradi el màxim possible per tal de viure més contents.

Així doncs, per tal de facilitar que els nostres fills i els nostres alumnes visquin de la forma més positiva possible les seves rutines, tindrem en compte les següents consideracions:

1.- Que cadascú tingui clar què ha de fer diàriament de forma ineludible i fer-ho amb la millor actitud possible:

Llevar-se amb temps, esmorzar de forma saludable, complir l'horari laboral o escolar…

Hem de deixar clar als nens quines són les seves obligacions i els hem de fer entendre que donat que a vegades no tenim l'opció de triar, cal fer les coses amb bon ànim mirant de treure sempre el màxim profit possible.

2.- Que cadascú trobi la millor manera de planificar i organitzar les seves rutines:

Hem d'ensenyar als nostres fills totes les eines possibles per tal que aprenguin a ser autònoms i organitzar-se amb la manera que els ha de resultar més pràctica: utilitzar l'agenda, fer llistes, utilitzar programes informàtics diversos o apps especialitzades.

3.- Intentar ser disciplinats en la mesura del possible.

És el punt més difícil d'assolir. La disciplina, l'esforç i la força de voluntat requereixen temps i paciència i avui en dia els adults disposem molt poc de les dues coses. Diuen que calen 21 dies perquè el cervell incorpori un hàbit i el reconegui com a propi. Però la constància és una qualitat molt difícil d'assolir. Si com a adults no la tenim, hem de procurar que els nens la vagin adquirint de mica en mica, marcant objectius petits que anirem ampliant progressivament. I és important que al principi ens tinguin al seu costat i els ajudem a aconseguir-los.

4.- Pensar que la rutina també pot ser flexible si és necessari.

No ens hem de sentir esclavitzats. Hi ha coses que no es poden alterar (com l'hora d'entrar a l'escola), però si en algun moment cal modificar alguna pauta perquè sorgeix un imprevist, cal saber reaccionar.

A la vida ens tocarà improvisar un munt de vegades; per tant, alterar la nostra rutina algun dia si és necessari, no ens ha d'angoixar ni crear estrès.

5.- Incloure a la nostra rutina diària alguna activitat que no ens vingui imposada.

Tant els adults, com els nens, hem de tenir una estona lliure diària per dedicar a l'esbarjo.

Oxigenar-nos una mica, i procurar no sacrificar aquesta estona posant com a excusa la manca de temps.

Hi ha persones que són molt disciplinades i saben complir els tempos que es marquen. Jo les envejo i admiro profundament perquè a mi em costa força complir els meus propòsits. I és per això que valoro molt els consells i pautes que altres donen al respecte.

Cada etapa de la vida comporta unes rutines determinades. Us desitjo molta sort amb les vostres.

Saber assumir-les quan toca i canviar-les quan és necessari és un art que no s'ensenya enlloc.

Les rutines són claus per aconseguir sentir-nos millor amb nosaltres mateixos i amb tot allò que ens envolta.